درباره علی فروزش

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.10 (5 Votes)

علی فروزش

مهندس علی فروزش، مدرس و مشاور در حوزه مدیریت پروژه سازمانی می باشد.او جزء 70 نفر ارزیاب و مشاور رسمی مدل OPM3 انجمن مدیریت پروژه آمریکا در جهان می باشد .او بیش از 12 سال سابقه کار در حوزه مدیریت پروژه سازمانی دارد و بیش از 7 سال است که بطور حرفه ای مشغول آموزش و مشاوره در این حوزه می باشد.علی فروزش دارای مدارک حرفه ای :

*مدرک مشاوره و ارزیابی مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی (PMI-OPM3cc)
*مدرک مدیریت حرفه ای پورتفولیو (PMI-PfMP)
*مدرک مدیریت پروژه حرفه ای (PMI-PMP)
*مدرک مدیریت پروژه چابک (PMI-ACP)
*مدرک مدیریت سبد پروژه(Portfolio Manager) از شرکت IBM
*مدرک حرفه ای در تحلیل کسب و کار (PMI-PBA)

می باشد، او بیش از 20 مقاله در کنفرانس های داخلی و خارجی ارائه نموده و تا کنون دو کتاب در حوزه مدیریت پروژه سازمانی منتشر کرده است.

او به عنوان اولین و تنها ایرانی موفق به برگزاری وب کنفرانس به زبان فارسی و انگلیسی در کمیته مدیریت پروژه سازمانی PMI CoP شده است.

از دیگر فعالیتهای آموزشی و علمی او می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

*تربیت بیش از 250 مدیر حرفه ای پروژه (PMP)
*تربیت بیش از 10 مدیر حرفه ای طرح و برنامه (PgMP)
*تربیت بیش از 10 مدیر حرفه ای پورتفولیو (PfMP)
*برگزاری بیش از 400 دوره آموزشی مدیریت پروژه سازمانی

*عضو تیم تدوین استاندارد OPM3 ویرایش 2013
*عضو تیم تدوین PMBOK 2012 Software Extention
*عضو کمیته مدیریت پروژه سازمانی PMI
*10 سال عضویت فعال در انجمن مدیریت پروژه آمریکا
در حال حاضر وی به عنوان مشاور در حوزه مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی در سازمانهای پروژه محور ایران مشغول به کار می باشد.

 

بالا