قابل توجه علاقه مندان به مباحث مدیریت پروژه و داوطلبین آزمون PMP !سامانه آزمون آنلاین با هدف آمادگی هر بیشتر داوطلبین مدرک PMP  و علاقه مندان به مباحث مدیریت پروژه ایجاد شده است .این آزمون بصورت رایگان می باشد و راه بسیار خوبی برای سنجش میزان تسلط شما نسبت به مطالب مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMPBOK  می باشد. این آزمون به  داوطلبینی که بصورت فردی مالعه نموده و قصد دارند از میزان آمادگی خود آگاه شوند، پیشنهاد می گردد. جهت اطلاعات بیشتراینجا را کلیکنمائید.