ابزار قدرتمند OPM3 ProductSuite شامل بیش از 3000 راهکار برتر (تمام حوزه به همراه توانمند ساز سازمانی (OEs)) و در دسترس فقط ارزیاب و مشاور رسمی PMI قرار دارد. این ابزار توسط موسسه DNV تهیه شده است و این امکان را به ارزیاب و مشاور مدل می دهد تا بر اساس دامنه ارزیابی برای مثال : ارزیابی فقط پروژه، فقط طرح ،فقط پورتفولیو و یا ترکیب آنها ، دامنه کار خود را مشخص نماید و علاوه بر آن می تواند یک و یا تمامی مراحل بهبود (Imporment stage )  برای پروژه خود را تعریف نماید .این ابزار از دو بخش اصلی تشکیل شده که در این مقاله به آن می پردازیم :

 بخش اول : برنامه تحت وب 

 

 پس از وارد شدن به برنامه (شناسه کاربری و رمز عبور در دست مشاور و ارزیاب رسمی PMI می باشد ) ،2 بخش اصلی و 2 بخش فرعی وجود دارد .کاربر جهت تغییرات مشخصات کاربری خود می تواند منو User profile  را انتخاب نماید .منو دیگر مربوط به مشخصات سازمانها جهت ارزیابی می باشد .این مشخصات شامل :نام سازمان ، صنعت سازمان ،گردش مالی، تعریف دپارتمانها و مشخص نمودن دامنه ارزیابی ،مشخص نمودن نوع ارزیابی  و غیره می باشد .از منو های اصلی می توان به ابزار ارزیابی (Assessment  Tool) اشاره نمود .

 

در این بخش ، مشاور و ارزیاب بر اساس برنامه ریزی ها و توافقات صورت گرفته با کارفرما ، دامنه (در مقالات آتی درباره نحوه انتخاب دامنه صحبت خواهیم نمود.) مراحل کار را مشخص می نماید و پس از آن اطلاعات بصورت اتوماتیک به برنامه ای تحت ویندوز جهت انجام ارزیابی ارسال می گردد.

بخش دوم : برنامه تحت ویندوز 

 

 در این بخش ارزیاب بر اساس دامنه و مراحلی را که مشخص نموده ، راهکارهای برتر ، ظرفیتها ، خروجی ها و شاخص های عملکرد را مشاهده می نماید .علاوه بر آن موضع مهم دیگری به نام توانمند سازهای سازمانی (این موضوع در مقاله دیگر به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است) نیز آورده می شود تا ارزیابی بطور کامل سازمان را پوشش دهد .