مدیریت پورتفولیو

مهارتها و دانش مدیر پورتفولیو (سبد پروژه)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
مهارتها و دانش مدیر پورتفولیو (سبد پروژه)

مدیر پورتفولیو نیاز است از چگونگی ارتباط پورتفولیو  با استراتژی سازمان و ارزیابی و سنجش مزایایی که پورتفولیو به اهداف سازمانی اضافه می کند، آگاه باشد.در طول چرخه حیات پورتفولیو، مدیر پورتفولیو  می بایست قادر به مدیریت ریسکها، مونیتور و اولویت بندی اجزاء پورتفولیو، جل مسکلات در سطح کلان، توسعه وبهبود فرآیندها، و بکارگیری مهارتهای مدیریت و دانش سازمانی باشد.علاوه بر این، مدیر پورتفولیو میبایست قادر به مدیریت موثر منابع سازمان و ارائه اطلاعات به موقع برای نیازهای ارتباطی ذینفعان باشد.به منظور موفقیت در…

ادامه: مهارتها و دانش مدیر پورتفولیو (سبد پروژه)

مدیریت ارتباطات پورتفولیو (سبد پروژه)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
مدیریت ارتباطات پورتفولیو (سبد پروژه)

حوزه دانش مدیریت پورتفولیو شامل فرآیندهایی جهت توسعه برنامه مدیریت ارتباطات پورتفولیو و مدیریت اطلاعات آن می باشد. فرآیندهای مدیریت ارتباطات پورتفولیو ارتباط بسیار نزدیکی با فرایندهای مدیریت ریسک، عملکرد، نظارت و استراتژیک دارد.انتخاب استراتژی ارتباطات متمرکز برروی رضایتمندی اغلب اطلاعات مهم مورد نیاز ذی نفعان می باشد که تاثیر موثر بر تصمیم گیری های پورتفولیو و پوشش اهداف سازمانی دارد.شفافیت استراتژی ارتباطات ممکن است باعث تعدیل ریسکها شود.فرآیندهای مدیریت ارتباطات شامل موارد ذیل می باشند :

 

* توسعه…

ادامه: مدیریت ارتباطات پورتفولیو (سبد پروژه)

مدیریت ریسک پورتفولیو (سبد پروژه)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
مدیریت ریسک پورتفولیو (سبد پروژه)

ریسک پورتفولیو یک رویداد یا شرایط غیر قطعی است که دارای تاثیرات مثبت و منفی بر روی یک یا چند هدف پروژه می باشد.یک ریسک ممکن است یک یا چند دیلیل داشته باشد و اگر اتفاق بیافتد ممکن است تاثیر مثبت و یا منفی بر روی موفقیت پورتفولیو  داشته باشد.مدیریت ریسک در واقع فرآیند ساخت یافته برای ارزیابی و آنالیز ریسکهای پورتفولیو با اهداف سرمایه گذاری بر روی فرصتهای بلقوه و تعدیل رویدادها، فعالیتها یا عبارتهایی که می تواند بر روی پورتفولیو…

ادامه: مدیریت ریسک پورتفولیو (سبد پروژه)

مدیریت عملکرد پورتفولیو (سبد پروژه)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
مدیریت عملکرد پورتفولیو (سبد پروژه)

هدف از مدیریت پورتفولیو، مشخص نمودن توالی انجام پروژه ها به بهترین نحو جهت تحقق اهداف و استراتژی سازمانی می باشد.مدیریت عملکرد پورتفولیو  عبارت است روش سیستماتیک برنامه ریزی، اندازه گیری و مونیتوریگ ارزش سازمانی پورتفولیو از طریق تحقق اهداف استراتژیک آنها . علاوه بر آن، فرآیند مدیریت عملکرد وظیفه مدیریت منابع کلیدی مانند مالی،سرمایه ها و منابع انسانی جهت اطمینان از بازگشت بهینه را بر عهده دارد.استراتژی سازمانی می تواند از طریق عملیات و چشم انداز سازمان که شامل بازارها،…

ادامه: مدیریت عملکرد پورتفولیو (سبد پروژه)

بالا