مدیریت پورتفولیو

تفاوت اصلی مدیران پورتفولیو(سبد پروژه) و پروژه چیست ؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

اصولا خیلی از ذی نفعان، تفاوت بین مدیر پورتفولیو و مدیر پروژه را نمی دانند و یا اشتباه می کنند.این اشتباه ممکن است از این واقعیت نشات گرفته شده باشد که اگر چه مدیران پورتفولیو در بالترین سطرح هرم سازمانی قراردارند ولی لزوما به معنی نظارت کلان بر مدیران  پروژه نمی باشد.موضوع دیگری که باعث اضافه شدن این سردگی می شود این است که مدیران پروژه امروزه فراست بیشتری حوزه کسب و کار نسبت به پیشینیان خود دارند.برای مشخص کردن…

ادامه: تفاوت اصلی مدیران پورتفولیو(سبد پروژه) و پروژه چیست ؟

تعریف مدیریت پورتفولیو (سبد پروژه)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.80 (5 Votes)

 بر اساس استانداردPMI در يک سطح بالاتر، در يک سازمان مجموعه‌اي از پروژه‌ها (جهت ایجاد یک محصول، خدمت یا یک نتیجه )و/یا طرح‌ها (مجموعه‌ای از پروژه‌های مرتبط که بصورت هماهنگ، با هم مدیریت می‌شوند) و همچنين کارهاي مرتبط ديگر که براي تسهيل مديريت اثربخش و در جهت نيل به اهداف راهبردي در يک گروه قرار مي گيرند تشکيل يک پورتفوليو را مي‌دهند. پورتفوليو در زبان فارسي سبد پروژه ترجمه شده است كه چندان مفهوم آن را نشان نمي‌دهد. بنابر تعريف،…

ادامه: تعریف مدیریت پورتفولیو (سبد پروژه)

رابطه بین مدیریت طرح و مدیریت پورتفلیو (سبد پروژه)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

با توجه به تعریف طرح و پورتفلیو با ید به این نکته نیز توجه داشت که بین پروژه ها یا طرحهای پورتفلیو ممکن است لزوما ارتباط یا وابستگی مستقیمی وجود نداشته باشد. پورتفلیو همیشه در یک سازمان وجود دارد و شامل مجموعه ای از عملیات آغازین است. این عملیات ممکن است با هم ارتباط یا وابستگی داشته یا نداشته باشند. پورتفلیو ممکن است بدون توجه به ریسکها یا اهداف استراتژیک بوسیله تلاشهای مستقل جهت تصویب و شروع پروژه ها ایجاد…

ادامه: رابطه بین مدیریت طرح و مدیریت پورتفلیو (سبد پروژه)

بالا