مدیریت پورتفولیو

مدیریت پورتفولیو (سبد پروژه) و اهداف و استراتژی سازمانی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
مدیریت پورتفولیو (سبد پروژه) و اهداف و استراتژی سازمانی

مدیریت پورتفولیو دیسپلینی است که مدیریت اجرایی را برای پوشش اهداف و استراتژی سازمانی از طریق تصمیم گیری های موثر در مورد پروژه ها، طرح ها و عملیتها توانمند می سازد.مدیریت پروتفولیو اصولا در فضایی گسترده تر از خود پروتفولیو  انجام می گیرد.نقشها و فرآیندهای مدیریت پروتفولیو  در کل سازمان گسترده است.مدیریت پروتفولیو  شامل فرآیندهایی جهت شناسایی، گروه بندی، مونیتورینگ، ارزیابی، انتخاب، اولیتبندی، تعادل، اختیارات اجزاء درون پروتفولیو می باشد.  مدیران پروتفولیو ممکن است  عملکرد اجزاء پورتفولیو و خود پورتوفلیو را به…

ادامه: مدیریت پورتفولیو (سبد پروژه) و اهداف و استراتژی سازمانی

نقش مدیر پورتفولیو (سبد پروژه)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (1 Vote)
نقش مدیر پورتفولیو (سبد پروژه)

مدیر پورتفولیو مسئولیت اجرای فرآیندهای مدیریت پورتفولیو را برعهده دارد.جایی که مدیران طرح و مدیران پروژه متمرکز برروی انجام درست کار( Doing Work Right ) هستند، مدیر پورتفولیو متمرکز بر روی  انجام کار درست (Doing The Right Work)  می باشند.مدیران پورتفولیو  اطلاعات پیشرفت و عملکرد اجزاء پورتفولیو   را دریافت می کنند و آن را نتقل می کنند به بدنه نظارت مدیریت پورتفولیو  که چگونه اجزاء پورتفولیو   همراستا با اهداف استراتژیک می باشند و سپس راهکارها و پیشنهادهای خود را اعلام می دارند.آنها همچنین مطمئن می…

ادامه: نقش مدیر پورتفولیو (سبد پروژه)

نقش دفتر مدیریت پروژه در مدیریت پورتفولیو (سبد پروژه)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
نقش دفتر مدیریت پروژه در مدیریت پورتفولیو (سبد پروژه)

واژه PMO  برای دفتر مدیریت پورتفولیو،طرح و پروژه با هدف پشتیبانی از پورتفولیوها، طرح ها و پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد.PMO  در سازمانها در واقع موجودیتی است که تعریف و نگهداری استانداردهای فرآیند که عموما مرتبط با مدیریت پورتفولیو،طرح و پروژه را بر عهده دارد.در سطح پایه، PMO ممکن است ارتباطات را در قالب گزارشگیری وضعیت هماهنگ کند.PMO معمولا مسئولیتهای مختلفی را در قبال پورتفولیو،طرح و پروژه برعهده دارد.در واقع PMO دستور العملهایی را برروی راهکارهای مدیریت پورتفولیو یا…

ادامه: نقش دفتر مدیریت پروژه در مدیریت پورتفولیو (سبد پروژه)

پورتفولیو (سبد پروژه) چیست؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.31 (8 Votes)
پورتفولیو (سبد پروژه) چیست؟

پورتفولیو (Portfolio) در واقع مجموعه ای از طرح ها، پروژه ها یا عملیاتها می باشند که بصورت گروهی جهت تحقق اهداف استراتژیک مدیریت می شوند.اجزاء پروتفولیو ممکن است نیاز به وابستگی یا داشتن اهداف مرتبط با هم نباشد.اجزاء پورتفولیو  کمی می باشند که می توان آنها را مورد سنجش، طبقه بندی و اولویت بندی قرار داد. خروجی های پورتفولیو  برای تحقق یک و یا چند استراتژیک  و اهداف سازمانی استفاده می گردد و ممکن است شامل مجموعه ای از اجزاء پورتفولیو…

ادامه: پورتفولیو (سبد پروژه) چیست؟

بالا