مدیریت پورتفولیو

مدیریت نظارت بر پورتفولیو ( سبد پروژه)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

فرآیندهای حوزه دانش مدیریت نظارت بر پورتفولیو شامل نظارت پورتفولیو و چگونگی برنامه ریزی برای تعریف، بهینه سازی و آغاز پورتفولیو در چارچوب پشتیبانی فعالیتهای تصمیم گیری بدنه نظارت می باشد.مدیریت نظرات بر پورتفولیو مطمئن می شود که آنالیز سرمایه گذاری برای شناسایی فرصتها و تهدیدها؛ توسط ارزیابی تغییرات، وابستگی ها، ئ تاثیرات؛ برای انتخاب ، اولیت بندی و زمانبندی فعالیتهای جهت سرماه گذاری و تحقق اهداف عملکردی انجام شده باشد.فرآیندهای مدیریت نظارت بر پورتفولیو شامل موارد ذیل می باشد :

ادامه: مدیریت نظارت بر پورتفولیو ( سبد پروژه)

گروههای فرآیند مدیریت پورتفولیو (سبد پروژه)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
گروههای فرآیند مدیریت پورتفولیو (سبد پروژه)

مدیریت پورتفولیو در واقع مدیریت متمرکز یک یا چند پورتفولیو  می باشد که مدیرت اجزا را برای پوشش اهداف و استراتژی سازمانی را از طریق تصمی گیری هایی موثر برای یک یا چند پورتفولیو ، پروژه، طرح و عملیات توانمند می سازد .مدیریت پورتفولیو   در محیطی گسترده تر از خود پورتفولیو   انجام می شود و نقشها و فرآیندهای آن در سراسر سازمان گسترده است.فرآیندهای مدیریت، چارچوب و اجزاء پورتفولیو جهت ایجاد مزایای خاص برای سازمان انتخاب می شوند.بنابرین انتخاب و مطابق سازی (Tailoring)…

ادامه: گروههای فرآیند مدیریت پورتفولیو (سبد پروژه)

مدیریت استراتژیک پورتفولیو (سبد پروژه)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
مدیریت استراتژیک پورتفولیو (سبد پروژه)

مدیریت استراتژیک پورتفولیو شامل فرآیندهایی توسعه برنامه استراتژیک پورتفولیو، منشور پورتفولیو، نقشه راه پورتفولیو، و ارزیابی و مدیریت همراستایی خروجی این سه با اهداف و استراتژی سازمانی می باشد.علاوه بر آن، مدیریت استراتژیک پورتفولیو شامل مدیریت کردن، مونیتورکردن و پاسخ دادن به تغییرات متداول در استراتژی سازمانی و اجزاء پورتفولیو جهت تعیین رفتارهای مناسب می باشد.این رفتارها ممکن است شامل اصلاح اهداف و استراتژی و یا خود پورتفولیو باشد.فرآیندهای مدیریت استراتژیک پورتفولیو شامل موارد ذیل می باشد:  

 

 

 

* توسعه برنامه استراتژیک پورتفولیو (Develop…

ادامه: مدیریت استراتژیک پورتفولیو (سبد پروژه)

پیاده سازی فرآیند مدیریت پورتفولیو (سبد پروژه)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
پیاده سازی فرآیند مدیریت پورتفولیو (سبد پروژه)

فرآیندهای مدیریت پورتفولیو معمولا در سازمانها در سطح دپارتمان با واحد کسب و کار به عنوان گروهی برای پاسخ به مشکلات، اختلافات، محدودیتهای منابع و عدم قطعیتهای آغاز شده اند.راهکار ساخیافته برای پیاده سازی فرایندهای مدیریت پورتفولیو ممکن است ارزش طولانی مدتی را به واحد کسب و کار یا در سطح سازمانی وارد نماید. مراحل پیاده سازی مدیریت پورتفولیو برای پیاده سازی هر نوع فرایندی در سازمان مورد استفاده قرار گرفته است.که شامل :

 * ارزیابی وضعیت جاری فرآیند مدیریت پورتفولیو …

ادامه: پیاده سازی فرآیند مدیریت پورتفولیو (سبد پروژه)

بالا