مقالات و اخبار مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK و آزمون PMP

شبیه ساز مونت کارلو (Monte Carlo) چیست؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)
شبیه ساز مونت کارلو (Monte Carlo) چیست؟

هنگامی که مدیر پروژه درگیر مدیریت ریسک است باید از شبیه سازی مونت کارلو (Monte Carlo) آگاه باشد. شبیه سازی مونت کارلو یک تکنیک تجزیه و تحلیل است که برای کمیت ریسک از آن استفاده می شود و سطح ریسک های پروژه را در نهایت مشخص می کند.
این ابزار یکی از مهم ترین تکنیک در مدیریت ریسک است. با این حال، شما شرح مفصل از این تکنیک در بسیاری از کتاب های آزمون PMP و مرجع نخواهید دید.
مهمترین مراجع…

ادامه: شبیه ساز مونت کارلو (Monte Carlo) چیست؟

تکنیک های حل تعارض (Conflict Resolution Techniques)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)
تکنیک های حل تعارض (Conflict Resolution Techniques)

در ادامه مقالات و اخبار مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK و آزمون PMP ، امروز مقاله ای با نام تکنیک های حل تعارض (Conflict Resolution Techniques) می نویسم و امیدوارم برای شما مفید باشد.در ابتدا دانستن این نکته مهم است که تعارضات عادی و بخشی از زندگی ما هستند. اگر به درستی مدیریت شوند می توانند باعث ایجاد خلاقیات و  فرصت شوند.

 

راه حل مناسب تعارض ها تفاوت بین یک نتیجه مثبت و منفی را آشکار می کند. یک راه…

ادامه: تکنیک های حل تعارض (Conflict Resolution Techniques)

بهترین قدرت برای مدیر پروژه چیست؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (4 Votes)
بهترین قدرت برای مدیر پروژه چیست؟

مدیر پروژه می تواند قدرت نفوذ به عنوان یک ذینفع برای گرفتن تصمیمات مطلوب را دارا باشد. مدیر پروژه می تواند از راههای مختلفی برروی ذینفعان نفوذ داشته باشد. برای مثال او می تواند آنها را مجبور به پیروی از خود نماید یا اینکه با استفاده از کاریزمای خود آنها را جذب نماید.

طبق کتاب راهنمای مدیریت پروژه، مدیر پروژه می تواند 5 نوع از قدرت را داشته باشد:

1-     قدرت رسمی یا قانونی ( Formal or Legitimate Power)

2-    …

ادامه: بهترین قدرت برای مدیر پروژه چیست؟

تفاوت مدیریت پیکربندی و مدیریت تغییرات

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
تفاوت مدیریت پیکربندی و مدیریت تغییرات

تفاوت مدیریت پیکربندی (Configuration Management ) و مدیریت تغییرات (Change Management)! اگر در حوزه مدیریت پروژه تجربه دارید، می توانم با اطمینان بگویم که حتما از انواع تغییراتی که در پروژه رخ می دهد، آگاه هستید.بعضی از این تغییرات ممکن است تاثیر بر روی بیسلاین پروژه داشته باشد: مانند حیطه، زمان و هزینه.و برخی دیگر از تغییرات ارتباط با خود محصول دارد، مانند: تغییرات مشخصات محصول.سیستم مدیریت پیکربندی و سیستم مدیریت تغییرات برای مدیریت این نوع تغییرات مورد استفاده قرار می…

ادامه: تفاوت مدیریت پیکربندی و مدیریت تغییرات

بالا