مقالات و اخبار مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK و آزمون PMP

مدیریت پیکربندی مجازی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

مدیریت پیکربندی چیزی بیش از یک مخزن نگهداری پروژه می باشد . مدیریت پیکربندی اساس و کنترل تغییرات تاثیر گذار در پروژه می باشد. به عنوان مثال: کنترل تغییرات در حوزه نیازمندیهای، تحلیل، طراحی ، پیاده سازی وغیره .در جهانی سازی ، دیگر روش سنتی مدیریت پیکربندی نمی تواند موثر و مفید باشد. در این مقاله به اهمیت مدیریت پیکربندی و چگونگی دیجیتال نمودن این دیسیپلین اشاره خواهیم نمود

ادامه: مدیریت پیکربندی مجازی

بالا