مقالات و اخبار مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK و آزمون PMP

تعریف پروژه و مدیریت پروژه

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.25 (2 Votes)

تعریف پروژه پایه‌ای‌ترین تعریف در مبحث کتاب است و از انجا که در تعریف طرح از واژه "مجموع پروژه ها" استفاده خواهد شد لذا ضروری است که قبل از پرداختن به تعاریف و مفاهيم مربوط به "طرح" اشاره‌ای به تعریف پروژه شود. طبق تعریف انيستيتو مديريت پروژه آمريکا  پروژه مجموعه‌اي از فعالیت‌های موقتی است كه برای تحقق یک هدف مشخص و ایجاد یک محصول یا ارایه خدمات مشخص انجام مي‌پذيرد.بر اساس این تعریف و طبق توضيحات PMI ويژگيهاي که يك پروژه را مي‌توان به این شرح بيان كرد. اول اینکه پروژه یک کار منحصر به فرد، جدید و غیر تکراری است. جدید بودن پروژه به این مفهوم است که پروژه یک محصول منحصر به فرد با مشخصات فنی تعیین شده دارد، هرچند ممکن است محصول پروژه مشابه محصولات پروژه‌های دیگر باشد.

ویژگی بعدی پروژه این است که پروژه دارای یک نتیجه عینی در قالب محصول یا ارائه خدمت است.  عملا زمانی مجموعه‌ای از فعالیتها را می توان در قالب یک پروژه مطرح کرد، که این مجموعه فعالیت خروجی قابل ارایه داشته باشند، و نه اینکه ارایه محصول در آنها در گرو اجرای پروژه دیگری باشد موقتی بودن پروژه و به عبارتی داشتن یک نقطه شروع و پایان قابل تعریف ویژگی دیگر پروژه‌هاست. بر این اساس مجموعه‌ای از فعالیتها که بصورت مستمر در سازمانی در جریان هستند، را نمی‌توان پروژه دانست. هر جزء از پروژه دارای زمان – منابع و هزینه خاصی است که روابط وابستگی خاصی بین آنها حاکم است و نیازمند منابع کاری و مصرفی مختلفی است. در نهایت محصول پروژه بایستی در زمان مقرر و با هزینه مشخص انجام پذیرد، در صورتی که زمان دستیابی به هدفی محدود نباشد، به مجموعه فعالیت‌هایی که جهت دستیابی به آن هدف انجام می پذیرد نمی‌توان پروژه گفت. 

مدیریت پروژه (Project Management)
جهت ارائه تعريفي براي مديريت پروژه، با بررسي منابع، مشخص مي‌شود كه منابع مختلف تعاریف متنوعی برای مدیریت پروژه ارائه کرده‌اند. بر اساس تعریف PMI مدیریت پروژه استفاده از دانش، مهارتها، ابزار و تکنیک‌هایی جهت فعالیتهای پروژه است تا نیازهای پروژه برآورده شود. مدیریت پروژه از طریق استفاده و یکپارچه سازی فرآیندهای آغازین، برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و کنترل و پایانی مدیریت پروژه انجام می‌شود. مدیر پروژه شخصی است که مسئول اجرای اهداف پروژه است. مدیریت یک پروژه شامل این موارد می باشد:
شناخت نیازها
ایجاد اهداف روشن و قابل دستیابی
ایجاد توازن میان درخواستهای متناقض در مورد کیفیت، محدوده کاری، زمان و هزینه
پذیرش مشخصات، برنامه‌ها و روشها در مورد انتظارات متفاوت دینفعان مختلف

 حال اگر که میخواهید درباره آزمون PMP (متخصص مدیریت پروژه) بدانید اینجا را کلیک کنید.

 

بالا