مقالات و اخبار مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK و آزمون PMP

تکنیک های حل تعارض (Conflict Resolution Techniques)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

در ادامه مقالات و اخبار مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK و آزمون PMP ، امروز مقاله ای با نام تکنیک های حل تعارض (Conflict Resolution Techniques) می نویسم و امیدوارم برای شما مفید باشد.در ابتدا دانستن این نکته مهم است که تعارضات عادی و بخشی از زندگی ما هستند. اگر به درستی مدیریت شوند می توانند باعث ایجاد خلاقیات و  فرصت شوند.

 

راه حل مناسب تعارض ها تفاوت بین یک نتیجه مثبت و منفی را آشکار می کند. یک راه حل نامناسب می تواند تاثیر منفی برروی پروژه شما داشته باشد.

چند مورد از عواقب حل نامناسب تعارض عبارتند از:

·         روحیه پایین تیم

·         تاثیر بر اقتدار مدیر پروژه

·         اختلافات بیشتر شخصی

·         پایین آمدن سطح بهروری مناسب و کارآمد

·         کار با کیفیت پایین

یک مدیر پروژه، وظیفه دارد در نظارت و حل و فصل مناقشات در مراحل اولیه مداخله نموده و با استفاده از راه حل مناسب از تبدیل شدن تعارضات به یک معضل جدی، ممانعت نماید.

شما می توانید تکنیک های بسیاری برای حل و فصل اختلاف ها استفاده کنید. نسخه پنجم کتابPMBOK اشاره به پنج روش دارد :

1-     صرفه نظر کردن / اجتناب از حل مشکل (Withdraw/Avoid)

2-     هموار کردن نظرات / تطبیق (Compromise/Reconcile)

3-     سازش / آشتی (Compromise/Reconcile)

4-     اجبار / نظر یکطرفه (Force/Direct)

5-     همکاری / حل مشکل (Collaborate/Problem Solve)

 

حالا اجازه دهید در مورد هرکدام توضیحی با جزئیات داشته باشیم:

1-     صرفه نظر کردن / اجتناب (Withdraw/Avoid)

در این روش حل تعارض، مدیر پروژه از درگیری اجتناب نموده و یا به سادگی عقب نشینی.می کند و این روش اجازه میدهد موضوع به خودی خود حل شود.

 از این روش در موارد زیر استفاده می توان استفاده کرد:

·         هنگامی که سهم ذینفع پایین است.

·         هنگامی که ذینفعان درگیر اختلاف مهم نیستند.

·         اختلاف بوجود آمده، مسئله مهمی برای وقت گذاشتن نیست.

·         موضوع خود بعد از مدتی حل می شوند.

·         هنگامی که بحث و جدل شدید بین دو نفر وجود دارد این راه حل باعث می شود که زمان بوجود آمده از شدت بحث آنها کم کند و هر دو طرف آرام شوند.

·         هنگامی که اطلاعات کافی در مورد اختلاف پیش آمده در دسترس نباشد.

2-    هموار کردن نظرات / تطبیق (Compromise/Reconcile)

در این روش، مدیر پروژه موارد توافق را پیدا کرده ، و سعی می نماید بر اساس توافق بین دو نفر وضعیت را هموار نماید. این تکنیک به مدیر پروژه کمک میکند از بحث های شدید اجتناب شود.

در این روش، مدیر پروژه بیشتر توجه به دو شخص (گروه) دارای اختلاف دارد. در اینجا مدیر پروژه سعی می کند طوری وانمود کند که هرگز مشکلی وجود نداشته است.

این روش را می توان در موارد زیر استفاده کرد:

·         هنگامی که مدیر پروژه بسیار مشغول است و زمانی ندارد.

·         مدیر پروژه دنبال یک راه حل موقت برای این مشکل است.

3-    سازش / آشتی (Compromise/Reconcile)

دراین روش مدیر پروژه با استفاده از پیشنهادات گرفته شده  از هر دو طرف سعی کند به یک مصالحه برسد. هر دو طرف دراین روش ممکن است به نتیجه برسند و در این صورت هر دو طرف تا حدی راضی می شوند.

مدیر پروژه ممکن است از این روش در موارد زیر استفاده کنید:

·         همه طرف های دارای اختلاف لازم باشد به نتیجه مطلوب برسند.

·         مدیر پروژه لازم است ارتباط خود را با هر دوی آنها حفظ نماید.

·         هنگامی که تکنیک های اجبار و یا سازش باعث حل اختلاف نشود .

·         هنگامی که مدیر پروژه احتیاج به یک راه حل موقع برای جلوبردن هرچه زودتر کارها دارد.

4-    اجبار / نظریکطرفه (Force/Direct)

در این روش مدیر پروژه فقط بر روی نظر خود و یا فقط یکی از طرفین اصرار دارد. این یک وضعیت برد-باخت است و می تواند باعث تضعیف روحیه بین اعضای تیم پروژه شود.

مدیر پروژه می تواند از این روش در موارد زیر استفاده کند:

·         نیاز یه یک راه حل سریع دارد.

·         هنگامی که مخاطرات بالا هستند و مدیر پروژه  نیاز به یک راه حل فوری دارد .

·         هنگامی که مدیر پروژه می داند حق با یکی از طرفین  است و نیاز به  بررسی ندارد.

·         ذینفعان درگیر یک اختلاف بی ارزش هستند.

·         ارتباط با طرفین داشتن مسئله مهمی نیست.

از مزایای استفاده از این روش می توان به دست یافتن به راه حل سریع برای رفع اختلاف اشاره کرد.

و از معایب این روش این است که؛ مدیر پروژه با استفاده از این روش باعث بوجود آمدن دیدگاه منفی در طرفین و اعضای تیم  شود.

5-    همکاری / حل مشکل (Collaborate/Problem Solve)

در این روش مدیر پروژه با طرح موضوع اختلاف با هر دو طرف، و با نظر آنها به دنبال راه حل مناسب بوده و به یک راه -با توجه دیدگاههای متعدد- رسیده و این مورد موافقت هر دو طرفین است.

مدیر پروژه ممکن است از این روش در موارد زیر استفاده کنید:

•         هنگامی که مدیر پروژه می خواهد با ترکیب دیدگاههای مختلف به راه حل مناسب برسد.

•         طرفین دارای اختلاف بسیار تاثیر گذار در پروژه هستند.

•         هنگامی که یک اجماع مورد نیاز است.

•         هنگامی که مدیر پروژه می خواهد مسئولیت ها به هر دو طرف مورد اختلاف تقسیم نماید.

بالا