مقالات و اخبار مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK و آزمون PMP

تفاوت مدیریت پیکربندی و مدیریت تغییرات

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

تفاوت مدیریت پیکربندی (Configuration Management ) و مدیریت تغییرات (Change Management) ! اگر در حوزه مدیریت پروژه تجربه دارید، می توانم با اطمینان بگویم که حتما از انواع تغییراتی که در پروژه رخ می دهد، آگاه هستید.بعضی از این تغییرات ممکن است تاثیر بر روی بیسلاین پروژه داشته باشد: مانند حیطه، زمان و هزینه.و برخی دیگر از تغییرات ارتباط با خود محصول دارد، مانند: تغییرات مشخصات محصول.سیستم مدیریت پیکربندی و سیستم مدیریت تغییرات برای مدیریت این نوع تغییرات مورد استفاده قرار می گیرند.اگر چه "مدیریت تغییرات" یه واژه شناخته شده است اما واژه "مدیریت پیکربندی " اینگونه نیست.مگر اینکه شما این واژه را در فناوری اطلاعات شنیده باشید و از آن استفاده کرده باشید. اصولا واژه مدیریت پیکربندی برای مدیران غیر آی تی، گیج کننده است و آن را با مدیریت تغییرات اشتباه می گیرند.در این مقاله، علی فروزش تفاوت بین مدیریت پیکربندی و مدیریت تغییرات را تشریح خواهد کرد.

سیستم مدیریت پیکربندی

در سیستم مدیریت پیکربندی، تغییرات مربوط به مشخصات محصول، مدیریت می شود.برای مثال، فرض کنید شما محصولی را درست کردید و مشتری پیش شما می آید و از شما می خواهد که تغییری را در محصول ایجاد کنید. برای نمونه : قابلیتی را به  محصول اضافه کنید.شما می توانید با این نوع تغییرات از طریق سیستم مدیریت پیکربندی برخورد کنید چراکه ماهیت این تغییرات مربوطه به محصول می باشد.فراموش نکنیم که از دیگر قابلیتهای سیستم مدیریت پیکربندی، استفاده از آن به عنوان مخزن نگهداری اطلاعات محصول و پروژه می باشد.

سیستم مدیریت تغییرات

شما می توانید در هر زمان تغییراتی بر روی پروژه داشته باشید.برای مثال، شما بیش از انتظار در پروژه پول خرج کرده اید و نیاز است که بیسلاین هزینه را تغییر دهید و یا اینکه شما ممکن است نتوانید در تاریخ تعیین شده پروژه را به اتمام برسانید و نیاز باشد که زمان پروژه را اضافه کنید.این نوع از تغییرات که در برگیرنده فرآیندهای پروژه یا بیسلاینهای پروژه می باشد را می بایست در قالب سیستم مدیریت تغییرات، مدیریت شوند.هدف از سیستم مدیریت تغییرات در واقع پیاده سازی تغییرات پذیرفته شده درون پروژه با حداقل کاستی می باشد.سیستم مدیریت تغییرات اطمینان حاصل می نماید که تمام درخواست تغییرات دریافت، آنالیز، پذیرش و یا رد شده است.اگر آن درخواست پذیرفته شده باشد، می بایست سایر محدودیتهای پروژه نیز آنالیز شوند تا تاثیرات این تغییر بر روی آنها مشخص گردد.یک سیستم مدیریت تغییرات خوب، تضمین می کند که تمام پارامترهای آسیب دیدیده، شناسایی و اثر آن قبل از آنکه تغییر در سیستم پیاده سازی شود،  تجزیه و تحلیل شده باشد.این کار به منظور به حداقل رساندن عوارض جانبی صورت می گیرد.

بالا