مدیریت پروژه چابک و آزمون PMI-ACP

تیم های خود سازمانده /خود منظم

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

تیم های خودسازمانده (Self-Organizing )، هسته ی تیم را تشکیل می دهند. آنها آزادی و مسئولیت،انعطاف پذیری و ساختار را ترکیب می کنند. تیم ها در مواجه با بی ثباتی و ابهام، دائماً درصدد تحویل چشم انداز محصول در داخل دستورالعمل های پروژه هستند. انجام این اقدامات، نیازمند وجود تیم هایی با ساختار خودسازمانده و اعضای خود منظم (Self-Disciplined)می باشد. ایجاد یک چنین تیمی، هسته ی اصلی کار رهبر پروژه سریع است.یک تعریف ساده از یک تیم این است که دارای یک…

ادامه: تیم های خود سازمانده /خود منظم

نقشها در چارچوب اسکرام

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)

در چارچوب اسکرام ، سه نقش اصلی وجود دارد که در ذیل به آنها و وضایف هر کدام اشاره می نمائیم :

صاحب محصول (The Product Owner)
مسئولیت بازگشت سرمایه ، مدیریت ریسک ، اولویت بندی قابلیتها مطابق با ارزش بازار و جمع آوری اطلاعات از بر عهده صاحب محصول می باشد .این اطلاعات می بایست از مشتریان ،تیم توسعه ،مدیران ارشد ،رقباء وسایر ذی نفعان تهیه گردد از دیگر وظایف این نقش تطبیق قابلیتها و اولیت بندی هر چرخه ،در…

ادامه: نقشها در چارچوب اسکرام

رویدادهای اسکرام

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
رویدادهای اسکرام

در این مقاله درباره رویدادهای چارچوب اسکرام صحیت می شود .این رویدادهای اساس چارچوب می باشد و تمام اعضای تیم یم بایست به آنها متعهد باشند.

اسپرینت
پروژه های اسکروم در توالی اسپرینتها تکامل پیدا می کند و اسپرینت بسیار شبیه به چرخه های متدولوژی XP می باشد .معمولا مدت زمانی بین 2 الی 4 هفته و یا یک ماه کاری می باشد و مدت زمان ثابت که سبب ایجاد ریتم بهتر می شود .محصولات در طی اسپرینت طراحی، برنامه نویسی…

ادامه: رویدادهای اسکرام

معرفی چارچوب اسکرام

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
معرفی چارچوب اسکرام

چارچوب یا فرآیند مدل اسکرام یک چارچوب تکرارپذیر و افزایشی برای مدیریت پروژه (مدیریت نرم افزار)است که معمولاً در زیر شاخه مدل فرآیند تولید نرم افزار چابک می باشد و یک نوع مدل تولید نرم افزار در مهندسی نرم افزار به حساب می آید.اسکرام یک چارچوب تولید نرم افزار از سری روشهای تفکر چابک (Agile)می باشد.

 


بیانیه چابک (Agile Manifest )
•رفتارها و فعالیتها ،بر فرآیندها و ابزارها ارجحیت دارند
•تمرکز بر روی تولید نرم افزار ، بر مستند سازی…

ادامه: معرفی چارچوب اسکرام

بالا