مدیریت فناوری اطلاعات

ارزش افزوده مدیریت پروژه برای دپارتمانهای فناوری اطلاعات

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

راهکارهای ساخت یافته مدیریت پروژه  می تواند باعث ایجاد ارزش افزوده برای دپارتمانهای فناوری اطلاعات شود.این درواقع رویکرید است که دفتر مدیریت پروژه و یا تیم مدیریت پروژه در قالب متدولوژی مدیریت پروژه برای انتشار سیستمها درون محیط محصول، تعریف می کنند .بخش های عملیاتی اغلب می بایست این فرآیند را با عنوان "انتقال به حالت پایدار" اجرا نمایند.این فرآیند این فرصت را به تیم پروژه می دهدبرای اعتبارسنجی تمام فرآیندهای محصولات کلیدی مانند پشتیبانی، چرخه نگهداری،   و ستیستمهای ذخیره و بازیافت می دهد تا تست های اولیه سیستمهای عملیاتی را انجام دهند.

بالا