مدیریت فناوری اطلاعات

مروری بر رویکردهای چابک

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

در ابتدا سعی بر آن است که قبل از معرفی رویکردهای چابک ، اشاره ای به روشهای سنتی و جاری متدولوژی توسعه نرم افزار داشته باشیم.یکی از مهترین بخش های توسعه نرم افزار شناخت نیازمندیهای و جمع آوری اطلاعات مربوط به آن می باشد . در روش سنتی اغلب نیازمندی قبل از آنکه الزام آن مشخص شود، با جزئیات طراحی می شودو لیستهای طولانی نیازمندیها مسئول افزایش هزینه تغییرات می شوند.

در روشهای سنتی یکی از اصلی ترین فعالیتها ، مستند سازی می باشد که بخش وسیعی از فعالیتهای تیم توسعه را در بر می گرفت . و در واقع این مستندات در ابتدای پروزه ها تهیه می گردید و هیچ وقت بروز رسانی نمی شد و یا مستنداتی که تهیه می شد نتنها برای تیم توسعه بلکه برای ذی نفعان نیز مفید نبود.پس از بررسی های صورت گرفته اسنادی که واقعا تیم توسعه به آنها نیاز دارد می بایست وسیله ای برای تسهیل ارتباطات و تسهیل رویه ها و تکنولوژی شود نه آنکه فقط جهت پیروی از متدولوژی خاص و یا تعهدات قراردادها تهیه و ارائه گردد.مشتریان نیز همواره از اسناد زیاد ناراضی هستند چراکه آنها به دنبال حداقل سند با حداکثر اثربخشی می باشند.یکی از مشهورترین متدولوژیهای  سنتی، متدولوژی آبشاری (Waterfall )می باشد.که اساس کار آن بر روی برنامه استراتژیک (اصول ، قواعد ، اولويتها كاري با توجه به امكانات و محدوديتها) ، امکان سنجی(بررسي كلي و اجمالي محدوده سيستم ، و تعيين نيازهاي اطلاعاتي) ،تحلیل (شناخت دقيق و تشخيص و تعيين نيازهاي سيستم) ،طراحی (طرح ريزي نحوه پاسخگويي به نيازهاي شناخته شده) ،پیاده سازی (ساخت و آزمايش و ارائه سيستم) و نگهداشت (به روز آوري سيستم بر اساس تغييرات و مشكلات بوجود آمده)می باشد.این متدولوژی در برخی موارد (زمانی که پروژه کاملا آشنا و سابقا شبیه به آن انجام شده است) می تواند مفید باشد ولی در خیلی مواقع بخاطر طولانی بودن زمان تحویل ،درگیری اندک کاربران نهایی ،  پرخطا بودن سیستم ، انعطاف ناپذیر بودن سیستم و کنترل ناپذیری آن مفید نیست.لذا نیاز به متدولوژی که حداکثر انعطاف پذیری و حداقل تغییر همواره احساس می شد.در همین راستا متدولوژی و چارچوب چابک با هدف مشارکت حداکثری ذینفعان،تولید مصنوعات مناسب،مالکیت جمعی،ایجاد چندین مدل به طور موازی،نشان دادن ساده مدلها،قرار دادن مدلها در دیدگاه همه،تولید محتوای آسان،ایجاد نسخه دیگر در چرخه بعدی ،مدلسازی افزایشی،مدلسازی دستجمعی،اثبات درستی مدل با کد نویسیو به کارگیری ساده ترین ابزار ارائه شد .

 

 

 

بالا