مدیریت طرح و برنامه

دفتر مدیریت طرح (The Program Management Office)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
دفتر مدیریت طرح (The Program Management Office)

سازمانها چندین طرح و یا طرح های بزرگ و پیچیده را با هدف اطمینان حاصل نمودن از  حرفه ای گری و سازگاری سطح بالا در مدیریت طرح هایشان بوسیله دفتر مدیریت طرح به عنوان مرکز تعالی (Center of Excellence)متمرکز در مدیریت طرح، را پیگیری می کنند.در سازمانهای کوچک، عملیاتهای دفتر مدیریت طرح ممکن است بصورت دفتر متمرکز با مسئولیت استقرار مرکز تعالی نباشد.بجای آن، مسئولیتها برای نگهداری سطح مناسبی از تعالی ، به مدیر خاصی که تجربه مناسب درباره راهکارهای…

ادامه: دفتر مدیریت طرح (The Program Management Office)

پذیرش آغاز یا انتقال اجزاء

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
پذیرش آغاز یا انتقال اجزاء

پذیرش کمیته نظرات بر طرح معمولا پیش نیاز آغاز اجزاء خاص (بخصوص برای آغاز پروژه های درون طرح )برنامه طرح می باشد.این پدیریش شامل : (1) معرفی ساختارهای نظارتی فرعی است که مسئولیت مونیتور و مدیریت اجزا را برعهده دارند،و (2) تعهد سازمان برای تامین منابع جهت تکمیل آنها می باشد.مدیر طرح اغلب به عنوان حامی (Sponsor) عمل می کند و در صدد گرفتن مجوز های شروع اجزاء می باشد.پذیرش کمیته نظرات بر طرح جهت آغاز اجزاء جدید طرح  معمولا…

ادامه: پذیرش آغاز یا انتقال اجزاء

ارتباط بین مدیریت طرح و نظارت بر طرح

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
ارتباط بین مدیریت طرح و نظارت بر طرح

استقرار رابطه همکاری مناسب بین افراد مسول در مدیریت طرح و نظارت بر طرح برای موفقیت طرح ها در تحویل مزایای مورد انتظار سازمانها بسیار حیاتی می باشد.مدیران طرح بر اعضای کمیته نظارت بر طرح برای استقرار شرایط سازمانی جهت توانمند سازی پیگیری اثربخش طرح ها و حل مشکلاتی که ناخود آگاه در زمانی که طرح هایشان با فعالیتهای عملیاتی،پروژه ها و سایر طرح ها دچار اختلاف می شوند، تکیه دارند.استقرار رابطه همکاری مناسب بین افراد مسول در مدیریت طرح…

ادامه: ارتباط بین مدیریت طرح و نظارت بر طرح

فاز گیت (Phase-Gate)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
فاز گیت (Phase-Gate)

کمیته نظارت بر طرح، طرح ها را در نقاط تصمیم گیری کلیدی در برنامه هایشان بازنگری می کند. این بازنگری ها در زمانهایی که همزمان با آغاز و یا تکمیل بخش عمده ای از طرح می باشد صورت می گیرد که به آن بازنگری فاز گیت (Phase-Gate) یا دروازه فاز گفته می شود.آنها نظارت را برای تائید یا عدم تائید عبور طرح از یک فاز به فاز دیگر و بازنگری و پذیرش هرگونه درخواست تغییرات برای طرح، توانمند می سازد.برای…

ادامه: فاز گیت (Phase-Gate)

بالا