مدیریت طرح و برنامه

تخمین هزینه طرح

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
تخمین هزینه طرح

تخمین هزینه طرح در طول اجرای طرح صورت می گیرد.تخمین اولیه هزینه در فاز تعریف طرح (The Program Definition Phase) جهت توجیه اجرای طرح برای سازمان انجام می گیرد.این تخمین اولیه، به تصمیم گیری های مالی در جهت مشخص نمودن سرمایه مورد نیاز در طرح کمک می کند.خیلی از سازمانها از فرآیند ردیف بودجه بوسیله تصمیمان حرکت و عدم حرکت (Go/No-Go)در هر مرحله از طرح. آنها با کلیت طرح موافق هستند و بودجه را برای مرحبه بعد در هر مایلستون…

ادامه: تخمین هزینه طرح

فرآیندهای پشتیبان مدیریت طرح

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
فرآیندهای پشتیبان مدیریت طرح

تعاریف و واژگان در سطح طرح بسیار شبیه به فرآیندها در سطح پروژه می باشد.اما، فرآیندهای پشتیبان مدیریت طرح ملاحضات کلانتری مد نظر دارند. در حالی که آنها ممکن است از اطلاعات سطح اجزاء استفاده نماید. این فعالیتهای درون فرآیند معمولا اطلاعات را برای بازخورد از منظر طرح، یکپارچه سازی می نماید.فرآیندهای پشتیبان سطح طرح امکان یک روش سیستماتیک با هدف تحویل مزایای طرح را  ایجاد می نماید.مانند فرآیندهای پشتبان مدیریت پروژه، فرایندهای پشتبان مدیریت طرح نیاز هدایت شدن در گروه…

ادامه: فرآیندهای پشتیبان مدیریت طرح

کنترل مالی طرح

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
کنترل مالی طرح

مادامی که برنامه ها با چندین پروژه تعریف می شوند، بودجه های طرح می بایست شامل هزینه های هریک از پروژه ها مانند هزینه ها برای منابع جهت مدیریت خود طرح باشد.به محضی که طرح سرمایه اولیه را دریافت کرد و شروع به پرداخت هزینه ها نمود، تلاش های مالی به سمت پیگیری، مونیتورینگ و کنترل هزینه ها و سرمایه های طرح حرکت می کند.مسئولیت این کار بر عهده مدیر طرح و کمیته نظارت بر طرح می باشد.منیتور نمودن سرمایه…

ادامه: کنترل مالی طرح

چرخه حیات طرح (The Program Life Cycle)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
چرخه حیات طرح (The Program Life Cycle)

طرح ها با هدف تحویل مزایای، بوسیله توسعه ظرفیتهای جدید و یا بالا بردن ظرفیتهای جاری در حال اجرا هستند . برای تحقق این هدف،مدیران طرح، اجزاء طرح (شامل زیر طرحها، پروژه ها و سایر کارها) را با هدف تحویل مزایای، مدیریت و یکپارچه می نمایند. طرح ها مانند پروژه ها،مزایای آنها تعریف،تحویل و تمام می شوند .جزئیات این تلاشها بستگی به نوع طرح دارد.طرح ها معمولا وقتی شروع می شوند که بودجه آن پذیرفته و یا مدیر طرح مشخص شده…

ادامه: چرخه حیات طرح (The Program Life Cycle)

بالا