مدیریت طرح و برنامه

روشهاي قيمت گذاري طرح

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

انتخاب روش انجام طرح يكي از تصميم گيريهاي استراتژيك است كه در پايان مرحله مطالعات توجيهي و هم زمان يا پس از تصميم گيري در مورد روش تامين مالي طرح صورت مي گيرد. در اجراي طرح فرآيند انتخاب روش يكبار براي كل طرح مطرح است ولي در طول اجراي طرح براي اجراي هر يك از اجزاي طرح نيز بايستي اين فرآيند تكرار شود، لذا تشريح روشهاي اجراي طرح ها و پروژه ها جهت اجراي درست فرآيند انتخاب از اهميت زيادي…

ادامه: روشهاي قيمت گذاري طرح

مورد کسب و کار برای مدیریت طرح

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

در این مقاله مدیریت طرح را که به عنوان عملکرد اصلی کسب و کار درون شرکتها سبب توسعه محصولات، خدمات و ظرفیتهای کسب و کار می شود را توضیح می دهیم. در انجام این کار، ما مدیریت طرح را بر اساس اینکه چگونه بوسیله ایجاد مزایای رقابتی ارزش را برای شرکت اضافه می کند ارزیابی می کنیم. در خلق این مزایا مدیریت طرح خودش منابع مزایای رقابتی را که شرکت می تواند برای پیش افتادن از رقبا استفاده کند قرار…

ادامه: مورد کسب و کار برای مدیریت طرح

وجود استراتژیک در ماهیت مدیریت طرح

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
وجود استراتژیک در ماهیت مدیریت طرح

در این مقاله تعریف مدیریت طرح با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار میگیرد. 6 خصوصیت اصلی که به توصیف ماهیت مدیریت طرح به عنوان یک عملیات کسب و کار منحصر به فرد کمک می نماید عبارتند از:
• استراتژیک در ماهیت مدیریت طرح
• مدیریت طرح به عنوان نقطه مرکزی نتایج کسب و کار
• مدیریت طرح و همراستا نمودن اهداف عملیاتی با اهداف کسب و کار
• وجود مدیریت طرح و تقابل پروژه ها و چندین دیسیپلین
• امکان همکاری…

ادامه: وجود استراتژیک در ماهیت مدیریت طرح

سیستم مدیریت یکپارچه طرح

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
سیستم مدیریت یکپارچه طرح

با یک نگاه در کل کسب و کار از دیدگاه سیستم به نظر می رسد، نگاه جامع از کلیت پدیدار می شود. درون سیستم های یکپارچه کسب و کار، زیر سیستم های کلیدی مانند اجماع ماموریت، اهداف استراتوژی، عملکرد سازمانی، ساختار سازمانی، فرآیندهای بحرانی و طرح های موجود برای کارایی و اثربخشی تبدیل ورودی های کسب و کار به خروجی های مورد انتظار –مزایای تکنولوژیکی، رهبری ارزش هزینه یا مزایا وجود دارند. مانند هر سیستم، عملیات روانسازی یکپارچه کسب و…

ادامه: سیستم مدیریت یکپارچه طرح

بالا