مدیریت طرح و برنامه

کمیته های نظارت بر طرح (Program Governance Boards)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
کمیته های نظارت بر طرح (Program Governance Boards)

اکثر سازمانها به دنبال مطمئن شدن  از این هستند که نظارت طرح بوسیله استقرار کمیته های نظارت طرح مسئولی برای تعریف و پیاده سازی سیستمها و متدهای نظاراتی مناسب، باشد.کمیته های موثر نظارت بر طرح معمولا متشکل از افرادی در سازمان هستند که بتوانند در مواقع حیاتی برای استقرار اهداف، استراتژی، و برنامه های عملیاتی طرح تصمیم گیری نمایند.این افراد اصولا کسانی هستند که این تضممین را می دهند تا منابع مناسبی را برای تحقق اهداف طرح آماده سازند.…

ادامه: کمیته های نظارت بر طرح (Program Governance Boards)

برنامه ریزی تعامل با ذی نفعان (Stakeholder Engagement Planning)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

خروجی های فعالیت برنامه ریزی تعامل با ذی نفعان نشان می دهد که چگونه تمامی ذی نفعان در طول طرح تعامل خواهند داشت.مستند ثبت ذی نفعان (Stakeholder Register) بر اساس برنامه استراتژیک سازمانی، منشور طرح و مورد کسب و کار طرح برای فهم بهتر محیطی که طرح در آن اجرا خواهد شد،آنالیز می گردد.به عنوان بخشی از برنامه ریزی عاملات وآنالیز ذی نفعان، موارد ذیل برای هر یک از ذی نفعان ملاحضه می گردد: 

 * فرهنگ سازمانی و…

ادامه: برنامه ریزی تعامل با ذی نفعان (Stakeholder Engagement Planning)

نظارت بر طرح (Program Governance)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

نظارت طرح در واقع مجموعه ای از سیستمها و روشهاست که بوسیله حامیان سازمانی ، طرح و استراتژی آن را تعریف، اولویت بندی، مونیتور و پشتیبانی نماید.نظارت بر طرح اشاره به رویه فرآیندها و راهکارها بوسیله سازمان حامی برای اطمینان حاصل نمودن از اینکه طرح ها بطور موثر مدیریت می شوند، دارد.نظارت بر طرح در واقع از طریق رفتارها بازنگری و بدنه تصمیم گیری که تائید و تصویب توصیفه ها در چارچوب اختیارات درون طرح، تحقق پیدا می کند.…

ادامه: نظارت بر طرح (Program Governance)

شناسایی ذی نفعان طرح (Program Stakeholder Identification)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

فعالیت شناسایی ذی نفعان طرح کمک به شناسایی سیستماتیک ذی نفعان طرح برای ایجاد ثبت ذی نفعان (Stakeholder register) می نماید.این مستند(Stakeholder Register) برای آنالیز دقیق ذینفعان، دسته بندی ذی نفعان و مشخص نمودن ارتباطاتشان با طرح، میزان تاثیرشان بر روی خروجی های طرح، درجه پشتیبانیشان از طرح و سایر خصوصیات مورد نیاز مدیر طرح ایجاد می شود.برای طرح های با سایز بزرگ، مدیر طرح ممکن است نقشه ذی نفعان (Stakeholder Map)  را برای نمایش تصویری تعاملات تمامی ذی نفعان…

ادامه: شناسایی ذی نفعان طرح (Program Stakeholder Identification)

بالا