مدیریت طرح و برنامه

مونیتورکردن پیشرفت طرح

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
مونیتورکردن پیشرفت طرح

کمیته نظارت بر طرح یک جایگاه منحصر به فرد برای مونیتور کردن پیشرفت طرح ها جهت پیگیری اهداف سازمانی، همکاری نزدیک با مدیر طرح برای بهینه سازی فرصتهای موفقیت طرح می باشد.کمیته نظارت بر طرح این نقش را با بوسیله نش مرکزیت در پذیرش برنامه ها و استراتژی های طرح، استقرار فرآیندهای گزارش گیری و کنترل، مونیتور کردن پیشرفت طرح، بررسی دوره ای سلامت طرح و بازنگری دوازه فاز، صحه گذاری آغاز و انتقال اجزاء طرح و حل و فصل…

ادامه: مونیتورکردن پیشرفت طرح

نقشها و مسئولیتهای کمیته نظارت بر طرح (2)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
نقشها و مسئولیتهای کمیته نظارت بر طرح (2)

نقشها و مسولیتهای کمیته نظارت بر طرح در موارد ذیل خلاصه شده است :

** برنامه بازنگری دروازه فازها (Phase-Gate) :بازنگری های دروازه فازها در واقع بررسی پیشرفت و خروجی ها در زمانهای مناسب بر اساس برنامه طرح جهت قادر سازی نظارت برای پذیرش خروجی ها و حرکت از یک فاز به فاز دیگر می باشد.خروجی های برنامه نظارت بر طرح عبارتند از برنامه ریزی  جهت بازنگری دوازه فازها، معیارهای یا اهداف تصمیم گیری که در زمان بازنگری نیاز به…

ادامه: نقشها و مسئولیتهای کمیته نظارت بر طرح (2)

نقشها و مسئولیتهای کمیته نظارت بر طرح (3)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
نقشها و مسئولیتهای کمیته نظارت بر طرح (3)

نقشها و مسئولیتهای کمیته نظارت بر طرح در موارد ذیل خلاصه شده است :

*فرآیندهای کنترل و گزارش گیری طرح : برای  پشتیبانی از توانمندیهای سازمانی جهت مونیتور کردن پیشرفت طرح و تقویت سازمان جهت ارزیابی وضعیت طرح و تطبیق آن با کنترلهای سازمانی، خیلی از سازمانها فرآیندهای گزارش گیری و کنترل را برای تمام طرح ها استاندارد می نمایند.کمیته نظرات بر طرح اغلب با استفاده از این فرآیندها از موفقیت طرح اطمینان حاصل می نماید.نمونه هایی از گزارش گیری…

ادامه: نقشها و مسئولیتهای کمیته نظارت بر طرح (3)

نقشها و مسئولیتهای کمیته نظارت بر طرح (1)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
نقشها و مسئولیتهای کمیته نظارت بر طرح (1)

نقشها و مسولیتهای کمیته نظارت بر طرح در موارد ذیل خلاصه شده است :

*نظارت بر طرح و اهداف و چشم انداز سازمان : چشم انداز و اهداف سازمان براساس الزامات استراتژیک ایجاد می شود که سبب شروع نمودن اغلب طرح ها می گردد.کمیته نظارت بر طرح وظیفه دارد که اطمینان حاصل نماید تا هر طرحی درون فضای اختبارات تعریف شده برای خودش بطور موثر از این اهداف و چشم اندازها پشتیبانی نماید.

 

*پذیرش، صحه گذاری و آغاز طرح…

ادامه: نقشها و مسئولیتهای کمیته نظارت بر طرح (1)

بالا