مدیریت طرح و برنامه

تبدیل استراتژی به رفتار در شرکت اینتل

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

شرکت اینتل یک هدف استراتژیک را برای همگرا کردن محاسبات تکنولوژی ارتباطات بی سیم به یک محصول مجزا، شناسایی نمود. راهکار های قبلی شامل ریز پردازنده ها برای هماهنگ کردن محاسبات و اجزای جدا از هم برای ارتباط بدون سیم برای نوت بوک ها بود. استراتژی اینتل به این تکنولوژی برای همگرا کردن اهداف تکنولوژی که شامل خانواده جدید ریز پردازنده ها با ترکیب 2 تکنولوژی می باشد تحقق بخشید. در حال حاضر همه می داند که نتیجه آن محصول، خانواده ریز پردازنده های "سنترینو" می باشد.

اینتل از دیسپلین مدیریت طرح برای هدایت فعالیتهای در برگیرنده برای پیاده سازی استراتژی، استفاده نمود. همانطور که در قسمت بالا توضیح داده شد مدیر طرح مسئول توسعه و آغاز هریک از ریز پردازنده های جدید "سنترینو" در بازار است. در انجام این کار، مدیر طرح مسئول اجرای استراتژی در قالب توسعه یک محصول و آغاز آن یا به عبارت دیگر تحقق اهداف استراتژیک کسب و کار می باشد، بنابراین توصعه و تحویل محصول سبب تحقق نتایج کسب و کار مورد انتظار می گردد. "سنترینو" در واقع تحقق یکی دیگر از اهداف استراتژی اینتل می باشد.در خیلی از سازمانها که از مدل مدیریت طرح استفاده نمی کنند، صاحبان و مسئولان محصول، سرویس یا توسعه زیر ساخت کلیه تلاشها توسط مدیریت عملیاتی کسب و کار به عنوان حرکت محصول در طی چرخه حیات توسعه به اشتراک گذاشته می شود. معمولاً مسئول و صاحب پروژه از فاز تحقیقات، امکان سنجی، برنامه ریزی، ساخت محصول و اتمام آن اطلاع دارد. در مدل مدیریت طرح، هیچگونه مباحثه و بحثی درباره اینکه چه کسی مسئول شکست و موفقیت کسب و کار طرح است، نمی شود، مدیر طرح بصورت پیش فرض مسئولیت کامل چرخه حیات توسعه را بر عهده دارد.

بالا