مدیریت طرح و برنامه

"راز" مدیریت طرح

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

به راحتی می توان گفت که اغلب سازمانها و صنایع در حال حاضر درباره مدیریت طرح سردرگم می باشند. به عنوان مثال سوالهای ذیل در مورد مدیریت طرح در جلسات با کارکنان، مشاوران، دانشگاهیان و مدیران عامل مطرح می گردد:
• مدیریت طرح واقعاً چیست ؟
• آیا مدیریت طرح نام دیگریست برای مدیریت پروژه؟
• آیا مدیریت پورتفولیو و مدیریت که هر دو شامل چندین مدیریت می باشند یک مدیریت واحد هستند؟
• آیا مدیر طرح یک مدیر پروژه بزرگ می باشد؟
• آیا در حالی که در مدیریت پروژه قوی هستیم به مدیریت طرح نیاز داریم؟
لطفاً خودتان را در موقعیت پاسخ به این سوالات قرار دهید (این باعث می شود انگیزه خوبی برای مطالعه این کتاب پیدا نمائید.)
راز پیرامون مدیریت طرح عبارت است از تداوم تعداد فاکتورها که شامل موارد زیر می باشد:

 

• مدیران طرح و یا افرادی که با مدیریت طرح آشنا هستند اگر از بخش خصوصی به سمت صنایع تجاری و بازرگانی حرکت کنند، اساس دانش مدیریت طرح برای صنایع مادر توسعه می یابد.
• واژه مدیریت طرح بطور گسترده بصورت صحیح و یا غیر صحیح استفاده می شود.
• ادبیات بسیار کوچکی وجود دارد که خیلی دقیق مدیریت طرح را توصیف می کند. بعضی وقتها سر فصل مدیریت طرح که بحث در مورد آن، توسعه محصول و یا توسعه زیر ساخت می باشد در ادبیات مدرن قرار گرفته که معمولاً در مباحث بصورت واژه 2 پهلو و مبهم مورد استفاده قرار میگیرد.
تمام این فاکتور ها همگی اشتباهاتی است که در مورد مدیریت طرح مطرح می شود .در ابتدای این بخش ما بطور شفاف به تعریف مدیریت طرح خواهیم پرداخت.

مدیریت طرح: عبارت است از مدیریت هماهنگی بین پروژه های مرتبط در طی بازه زمانی محدود برای رسیدن به اهداف کسب و کار

 

خصوصیات مدیریت طرح
در این بخش تعریف مدیریت طرح با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار میگیرد. 6 خصوصیت اصلی که به توصیف ماهیت مدیریت طرح به عنوان یک عملیات کسب و کار منحصر به فرد کمک می نماید عبارتند از:
• استراتژیک در ماهیت مدیریت طرح
• مدیریت طرح به عنوان نقطه مرکزی نتایج کسب و کار
• مدیریت طرح و همراستا نمودن اهداف عملیاتی با اهداف کسب و کار
• وجود مدیریت طرح و تقابل پروژه ها و چندین دیسیپلین
• امکان همکاری افقی در سازمان توسط مدیریت طرح
• مدیریت طرح و نیازمند بودن یک مدیر طرح به عنوان رهبری توانمند برای کسب و کار
وجود استراتژیک در ماهیت مدیریت طرح
دیسیپلین مدیریت طرح در جهت اطمینان حاصل نمودن به سه مورد ذیل از اینکه الف: طرح نزدیک به تراز است .ب: مستقیما پشتیبانی می شود.ج: اهداف استراتژی کسب و کار تحقق یافته است، کمک می کند.

  عملیات مدیریت طرح، ارتباط اجرا با استراتژی بوسیله یکپارچه سازی خروجی ها و جریان کاری چندین پروژه مرتبط برای توسعه و تحویل یک محصول یکپارچه می باشد. راهکار یکپارچه، به معنی رسیدن به اهداف استراتژی می باشد.