دفتر مدیریت پروژه

دفتر مدیریت پروژه، طرح یا پورتفولیو

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
دفتر مدیریت پروژه، طرح یا پورتفولیو

ساختار و مسئولیتهای دفتر مدیریت پروژه، طرح یا پورتفولیو

بر اساس نیازهای سازمان، متفاوت می باشد.دفتر مدیریت پروژه هدایت مدیریت اجزاء پورتفلیو را بر عهده دارد.وظایف تخصیص داده شده ممکن مربوط به فضای خاص سازمان یا پروژه ها وطرح ها باشد.مسئولیتهای دفتر مدیریت پروژه می تواند شامل موارد ذیل باشد :

*ایجاد عملیاتهای پشتیبانی مدیریت پروژه و طرح
*مدیریت عملیات روزانه سیستم یا سیستمهای که از مدیریت پورتفلیو پشتیبانی می کند.
*منابع و مدیریت مستقیم اجزاء پورتفلیو و…

ادامه: دفتر مدیریت پروژه، طرح یا پورتفولیو

آیا واقعا برای راه اندازی دفتر مدیریت پروژه آماده هستیم ؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

سازمانهایی که دفتر مدیریت پروژه (PMO) دارند، نشان می دهد که قصد حرکت به سمت مدیریت متمرکز منابع پروژه و استراتژی همراستایی با اهداف کسب و کار را دارند.اما من متوجه شده ام که برای اجرای آن می بایست سطح خاصی از آمادگی توسط سازمان ایجاد شود .نوع دفتر مدیریت پروژه ایجاد شده می بایست همراستا با اهداف کسب و کار سازمان باشد.در ذیل به برخی از مشکلاتی که دفتر مدیریت پرژه با آن روبرو است اشاره می نمایم.…

ادامه: آیا واقعا برای راه اندازی دفتر مدیریت پروژه آماده هستیم ؟

دفتر مدیریت پروژه شرکت جنرال موتور

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 آقای پل چکوفسکی، مدیر دفتر مرکزی مدیریت طرح شرکت جنرال موتور می باشد. او مسئولیت نظارت بر سایر دفاتر مدیریت طرح شرکت در حوزه های مختلف عملکردی مانند فروش، ساخت، زنجیره تامین و غیره را در سراسر جهان را بر عهده دارد. در ذیل او به چندیدن سوال در حوزه دفتار مدیریت پرژه در صنعت خودرو سازی پاسخ میدهد. 

 چگونه رکود اقتصادی تاثیر برروی دفتر مدیریت پروژه شرکت جنرال موتور داشت ؟از نقطه نظر اقتصادی، ما می بایست دقت بیشتری…

ادامه: دفتر مدیریت پروژه شرکت جنرال موتور

ارزیابی و بهبود بلوغ دفتر مدیریت پروژه

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
ارزیابی و بهبود بلوغ دفتر مدیریت پروژه

تعریف دفتر مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 2012 عبارت است از :ساختار مدیریتی که فرآیندهای نظارتی پروژه های مرتبط را استاندارد می نماید و مسئولیت تدوین متدولوژی ، تعیین ابزارهای و تکنولوژیها و تسهیل در به اشتراک گزاری منابع را بر عهده دارد  و در واقع مرکزی برای هدایت پروژه می باشد اما محدود به پروژه نیست و می تواند شامل طرح ها و سبد پروژه ها نیز باشد و مسئولیت دفتر مدیریت پروژه می تواند از ارائه خدمات پشتیبانی مدیریت…

ادامه: ارزیابی و بهبود بلوغ دفتر مدیریت پروژه

بالا