ابزارهای مدیریت و کنترل پروژه

فیلدهای اختصاصی در Ms Project 2013

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.50 (2 Votes)

علاوه بر فیلدهایی مانند Task Name که به‌وسیلۀ MS Project 2013 تعریف شده‌اند فیلدهایی نیز وجود دارند که می‌توانند به دست کاربر تعریف شوند. به بیان دیگر تعدادی فیلد وجود دارند که استفادۀ اولیه ندارند و کاربر نوع استفادۀ آن‌ها را تعیین می‌کند؛ به این ترتیب آن‌ها را به خود اختصاص می‌‌دهد. از این‌رو، به این فیلدها، فیلدهای اختصاصی گفته می‌شود. تعیین نوع استفادۀ فیلد یعنی تعیین مشخصات آن مانند نوع، نام، عملکرد آن در فعالیت‌ها و منابع، عملکرد آن در آیتم‌های خلاصه‌کننده، عمل‌کرد آن دربارۀ تخصیص‌ها و شیوۀ نمایش اطلاعات آن. این مقاله به تعیین این مشخصات اختصاص داده شده است.


باز کردن پنجرۀ تعریف فیلد اختصاصی
برای تعریف فیلد اختصاصی باید روی دستور Custom Fields در زبانه Format کلیک شود. روش دیگر کلیک بر دستور Custom Fields در زبانه Format است؛ به این‌ترتیب پنجرۀ Custom Fields باز می‌شود که باید در آن مشخصات فیلد اختصاصی تعیین شود.

شکل 1- تعیین مشخصات فیلد اختصاصی

تعیین نوع و نام فیلد اختصاصی
باید تعیین شود که فیلد اختصاصی فعالیت( Task)، منبع( Resource) یا پروژه (Project) است. مورد پروژه برای کارهای سازمانی است و در این کتاب به آن پرداخته نمی‌شو؛. علاوه بر آن باید نوع فیلد اختصاصی( Type) از بین موارد زیر تعیین شود:
1. Cost: مالی
2. Date، Start و Finish: تاریخ
3. Duration: مدت زمان
4. Flag: متغیر بولی
5. Number: عددی
6. Text: متنی
7. Outline Code: کد ساختاری
برای هر یک از هفت نوع فیلد نام‌برده‌شده امکان تعریف تعدادی فیلد اختصاصی متفاوت وجود دارد. بنابراین پس از تعیین نوع فیلد باید یکی از چند فیلد موجود در کادر پایین، که قبلاً تخصیص داده نشده است، انتخاب شود. مثلاً، پس از تعیین فیلد از نوع Outline Code، می‌توان در کادر پایین فیلد Outline Code5 را انتخاب کرد.
پس از انتخاب فیلد در کادر پایین می‌توان نام آن را تغییر داد. مثلاً می‌توان فیلد Outline Code5 را بهUnique Outline Code5 تغییر داد. برای این منظور باید بر فیلد Outline Code5 و سپس دکمۀ Rename کلیک شود. بعد از آن در پنجرۀ باز شده نام جدید فیلد تعیین شود؛ با تغییر نام، فیلد با هر دو نام قبلی و جدید شناخته خواهد شد. برای لغو تغییر نام انجام شده باید روی فیلد و سپس دکمۀ Delete کلیک شود.
می‌توان از فیلد تعریف شده در دیگر برنامه‌های باز استفاده کرد. برای این‌منظور باید بر دکمۀ Import Field کلیک شود و در پنجرۀ مربوط در لیست Project، برنامۀ باز مبداء، در لیست Field Type، نوع فیلد، و در لیست Field، عنوان فیلد انتقالی، تعیین می‌شود؛ پس از انتقال فیلد از برنامۀ دیگر می‌توان ویرایش لازم را با استفاده از دیگر آیتم‌های موجود در پنجرۀ Custom Fields بر آن اِعمال کرد.

بالا