کتاب ها

نسخه الکترونیکی راهنمای عملی استاندارد مدیریت پیکربندی پروژه

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

راهنمای عملی استاندارد مدیریت پیکربندی پروژه (Practice Standard for Project Configuration Management) به عنوان مشهورترین مرجع در حوزه مدیریت پیکربندی پروژه در سراسر جهان می باشد.این استاندارد توسط انجمن مدیریت پروژه آمریکا هر چهار سال یکبار بروز رسانی و منتشر می گردد.در حال حاضر دوم آن در دسترس می باشد. 

شما می توانید جهت دریافت این کتاب، یک ایمیل خالی با عنوان Configuration  به ایمیل info@aliforouzesh.com ارسال نمایید تا لینک دانلود برای شما ایمیل شود.

نرم افزار شبیه ساز آزمون PMP نسخه 8

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

 نرم افزار آمادگی آزمون PMP ریتا ویرایش 8 بر اساس ویرایش پنجم پمباک میباشد.جهت تهیه ویرایش نهم بر اساس پمباک شش با شماره 44151557 تماس بگیرید 

شما می توانید جهت دریافت این نرم افزا ویرایش 8 ،یک ایمیل خالی با عنوان FastTrack به ایمیل info[@]aliforouzesh.com ارسال نمایید تا لینک دانلود برای شما ایمیل شود.

نسخه الکترونیکی کتاب آمادگی آزمون PMP نسخه 8

نرم افزار شبیه ساز آزمون PMP نسخه 8.2

 

نسخه الکترونیکی راهنمای عملی استاندارد زمانبندی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

راهنمای عملی استاندارد زمانبندی (Practice Standard for Scheduling) به عنوان مشهورترین مرجع در حوزه زمانبندی پروژه سراسر جهان می باشد.این استاندارد توسط انجمن مدیریت پروژه آمریکا هر چهار سال یکبار بروز رسانی و منتشر می گردد.در حال حاضر دوم آن در دسترس می باشد. 

شما می توانید جهت دریافت این کتاب، یک ایمیل خالی با عنوان scheduling به ایمیل info@aliforouzesh.com ارسال نمایید تا لینک دانلود برای شما ایمیل شود.

نسخه الکترونیکی کتاب آمادگی آزمون PMP نسخه 8

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (1 Vote)

کتاب آمادگی آزمون PMP (کتاب ریتا) یکی از شناخته شده ترین مراجع مطالعاتی برای آمادگی آزمون PMP می باشد.این کتاب بر اساس ویرایش پنجم پمباک میباشد.جهت تهیه ویرایش نهم بر اساس پمباک شش با شماره 44151557 تماس بگیرید 

شما می توانید جهت دریافت  ویرایش هشتم کتاب ،یک ایمیل خالی با عنوان RitaBook به ایمیل info[@]aliforouzesh.com ارسال نمایید تا لینک دانلود برای شما ایمیل شود. 

سایر منابع و کتابهای آمادگی آزمون PMPآدرس کانال ما برای دریافت مطالب بیشتر https://telegram.me/ofoqpm

نسخه الکترونیکی کتاب راهنمای عملی استاندارد ساختار شکست کار

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

راهنمای عملی استاندارد ساختار شکست کار (Practice Standard for Work Breakdown Structures) به عنوان مشهورترین مرجع در حوزه ساختار شکست کار در سراسر جهان می باشد.این استاندارد توسط انجمن مدیریت پروژه آمریکا هر چهار سال یکبار بروز رسانی و منتشر می گردد.در حال حاضر دوم آن در دسترس می باشد. 

شما می توانید جهت دریافت این کتاب، یک ایمیل خالی با عنوان WBS به ایمیل info@aliforouzesh.com ارسال نمایید تا لینک دانلود برای شما ایمیل شود.آدرس کانال ما برای دریافت مطالب بیشتر https://telegram.me/ofoqpm

نسخه الکترونیکی کتاب استاندارد مدیریت پورتفولیو ویرایش سوم

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

استاندارد پورتفلیو (The Standard for Portfolio Management) به عنوان مشهورترین مرجع در حوزه مدیریت پورتفلیو پروژه در سراسر جهان می باشد.این استاندارد توسط انجمن مدیریت پروژه آمریکا هر چهار سال یکبار بروز رسانی و منتشر می گردد.در حال حاضر جدید ترین نسخه آن، ویرایش سوم (2012) می باشد . 

شما می توانید جهت دریافت این کتاب، یک ایمیل خالی با عنوان portfolio به ایمیل info@aliforouzesh.com ارسال نمایید تا لینک دانلود برای شما ایمیل شود.

 

نسخه الکترونیکی کتاب استاندارد OPM3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

استاندارد مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی (The Organizational Project Management Maturity Model or OPM3) به عنوان مشهورترین مرجع در حوزه مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی در سراسر جهان می باشد.این استاندارد توسط انجمن مدیریت پروژه آمریکا هر چهار سال یکبار بروز رسانی و منتشر می گردد.در حال حاضر جدید ترین نسخه آن، ویرایش سوم (2012) می باشد . 

شما می توانید جهت دریافت این کتاب، یک ایمیل خالی با عنوان opm3 به ایمیل info@aliforouzesh.com ارسال نمایید تا لینک دانلود برای شما ایمیل شود.آدرس کانال ما برای دریافت مطالب بیشتر https://telegram.me/ofoqpm

نسخه الکترونیکی کتاب پم باک ویرایش پنجم

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

انجمن مدیریت پروژه آمریکا، به عنوان مشهورترین و با سابقه ترین موسسه در حوزه مدیریت پروژه سازمانی هر چهار سال یکبار، استانداردهای خود را با کمک مدیران حرفه ای در سراسر جهان بروز رسانی می نماید.هدف ار این کار، همراستایی با تغییرات تکنولوژی، محیطی و ساخت یافته در این حوزه می باشد.

شما می توانید جهت دریافت این کتاب، یک ایمیل خالی با عنوان PMBOK به ایمیل info@aliforouzesh.com ارسال نمایید تا لینک دانلود برای شما ایمیل شود.آدرس کانال ما برای دریافت مطالب بیشتر https://telegram.me/ofoqpm

 

نسخه الکترونیکی کتاب استاندارد مدیریت طرح ویرایش سوم

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

استاندارد مدیریت طرح (The Standard for Program Management) به عنوان مشهورترین مرجع در حوزه مدیریت طرح پروژه در سراسر جهان می باشد.این استاندارد توسط انجمن مدیریت پروژه آمریکا هر چهار سال یکبار بروز رسانی و منتشر می گردد.در حال حاضر جدید ترین نسخه آن، ویرایش سوم (2012) می باشد . 

شما می توانید جهت دریافت این کتاب، یک ایمیل خالی با عنوان program به ایمیل info@aliforouzesh.com ارسال نمایید تا لینک دانلود برای شما ایمیل شود.آدرس کانال ما برای دریافت مطالب بیشتر https://telegram.me/ofoqpm

بالا