کتاب ها

نسخه الکترونیکی کتاب مدیریت پورتفولیو

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)

کتاب مدیریت پورتفولیو به عنوان یکی از مراجع مدیریت پورتفولیو پروژه در سراسر جهان می باشد.این کتاب توسط OGC در سال 2011 بروز رسانی و منتشر گردید.

شما می توانید جهت دریافت این کتاب، یک ایمیل خالی با عنوان MOP به ایمیل info@aliforouzesh.com ارسال نمایید تا لینک دانلود برای شما ایمیل شود.

نسخه الکترونیکی کتاب فرم های مدیریت پروژه ویرایش دوم

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.25 (2 Votes)

آمادگی و مدرک PMPنسخه جدید کتاب فرم های یک مدیر پروژه (چاپ 2013 میلادی) یا همان فرمهای مدیریت پروژه ویرایش دوم، که در برگیرنده مجموعه کاملی از فرم ها و قالب های مدیریت پروژه بر اساس استاندارد پنجم PMBOK Guide (نسخه 2012) می باشد که جهت آمادگی آزمون PMP  می تواند منبع خوب و مناسبی باشد.شما می توانید جهت دریافت این کتاب، یک ایمیل خالی با عنوان BOF به ایمیل info[@]aliforouzesh.com ارسال نمایید تا لینک دانلود برای شما ایمیل شود.

نسخه الکترونیکی الحاقیه نرم افزار برای راهنمای PMBOK

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (2 Votes)

نسخه الکترونیکی کتاب الحاقیه نرم افزار برای راهنمای برای راهنمای PMBOK  به عنوان مشهورترین مرجع در حوزه تولید نرم افزار در سراسر جهان می باشد.این الحاقیه توسط انجمن مدیریت پروژه آمریکا در سال 2013 بروز رسانی و منتشر می گردد.در حال حاضر نسخه اولین آن در دسترس می باشد. 

شما می توانید جهت دریافت این کتاب، یک ایمیل خالی با عنوان Software به ایمیل info@aliforouzesh.com ارسال نمایید تا لینک دانلود برای شما ایمیل شود.

راهنمای عملی استاندارد مدیریت ارزش کسب شده

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

راهنمای عملی استاندارد مدیریت ارزش کسب شدهراهنمای عملی استاندارد مدیریت ارزش کسب شده (Practice Standard for Earned Value Management) به عنوان مشهورترین مرجع در حوزه مدیریت ارزش کسب شده پروژه در سراسر جهان می باشد. این استاندارد توسط انجمن مدیریت پروژه آمریکا هر چهار سال یکبار بروز رسانی و منتشر می گردد.در حال حاضر دوم آن در دسترس می باشد. 

شما می توانید جهت دریافت این کتاب، یک ایمیل خالی با عنوان EVM به ایمیل info[@]aliforouzesh.com ارسال نمایید تا لینک دانلود برای شما ایمیل شود.

نسخه الکترونیکی الحاقیه ساخت ویرایش 2016 برای راهنمای PMBOK

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (3 Votes)

نسخه الکترونیکی کتاب الحاقیه ساخت ویرایش 2016 راهنمای برای راهنمای PMBOK  به عنوان مشهورترین مرجع در حوزه ساخت در سراسر جهان می باشد.این الحاقیه توسط انجمن مدیریت پروژه آمریکا در سال 2016 بروز رسانی و منتشر می گردد.در حال حاضر چهارم آن در دسترس می باشد. 

شما می توانید جهت دریافت این کتاب، یک ایمیل خالی با عنوان Construction به ایمیل info@aliforouzesh.com ارسال نمایید تا لینک دانلود برای شما ایمیل شود.

نسخه الکترونیکی راهنمای عملی استاندارد مدیریت پیکربندی پروژه

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

راهنمای عملی استاندارد مدیریت پیکربندی پروژه (Practice Standard for Project Configuration Management) به عنوان مشهورترین مرجع در حوزه مدیریت پیکربندی پروژه در سراسر جهان می باشد.این استاندارد توسط انجمن مدیریت پروژه آمریکا هر چهار سال یکبار بروز رسانی و منتشر می گردد.در حال حاضر دوم آن در دسترس می باشد. 

شما می توانید جهت دریافت این کتاب، یک ایمیل خالی با عنوان Configuration  به ایمیل info@aliforouzesh.com ارسال نمایید تا لینک دانلود برای شما ایمیل شود.

سرفصل های محتوای آزمون (PMP Exam Content Outline)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.92 (6 Votes)

آزمون PMPسرفصل های محتوای  (PMP Exam Content Outline)، در واقع پس از کتاب PMBOK 5th، منبع دوم آزمون PMP است که تقریبا 20 درصد از سوالات آزمون PMP از این منبع آورده می شود .این مستند حاوی دامنه ها، مهارتها، وظایف و دانش مدیریت پروژه می باشد که مدیر پروژه حرفه ای می بایست آنها را بداند.

جهت دریافت این کتاب،یک ایمیل خالی با عنوان PMP-ECO به آدرس info[@]aliforouzesh.com ارسال نمایید تا لینک دانلود برای شما ایمیل شود.

همچنین:

ویدئوکست تغييرات جديد آزمون PMP در ژانویه 2016

 

 

 

نسخه الکترونیکی راهنمای عملی استاندارد زمانبندی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

راهنمای عملی استاندارد زمانبندی (Practice Standard for Scheduling) به عنوان مشهورترین مرجع در حوزه زمانبندی پروژه سراسر جهان می باشد.این استاندارد توسط انجمن مدیریت پروژه آمریکا هر چهار سال یکبار بروز رسانی و منتشر می گردد.در حال حاضر دوم آن در دسترس می باشد. 

شما می توانید جهت دریافت این کتاب، یک ایمیل خالی با عنوان scheduling به ایمیل info@aliforouzesh.com ارسال نمایید تا لینک دانلود برای شما ایمیل شود.

نرم افزار شبیه ساز آزمون PMP نسخه 8.2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

آزمون PMP نرم افزار آمادگی آزمون PMP ریتا ویرایش 8.2 (for PMP® Exams Taken After January 11th, 2016) یکی از شناخته شده ترین مراجع شبیه سازی آزمون برای آمادگی آزمون PMP می باشد.این نرم افزار آخرین ویرایش آن بوده  است .حجم این نرم افزار 7 مگابایت می باشد و نیاز به داشتن اینترنتی با سرعت متوسط جهت دانلود  آن می باشد.

شما می توانید جهت دریافت این کتاب،یک ایمیل خالی با عنوان Fastrack-Updated ایمیل info[@]aliforouzesh.com ارسال نمایید تا لینک دانلود برای شما ایمیل شود.

نسخه الکترونیکی کتاب راهنمای عملی استاندارد ساختار شکست کار

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

راهنمای عملی استاندارد ساختار شکست کار (Practice Standard for Work Breakdown Structures) به عنوان مشهورترین مرجع در حوزه ساختار شکست کار در سراسر جهان می باشد.این استاندارد توسط انجمن مدیریت پروژه آمریکا هر چهار سال یکبار بروز رسانی و منتشر می گردد.در حال حاضر دوم آن در دسترس می باشد. 

شما می توانید جهت دریافت این کتاب، یک ایمیل خالی با عنوان WBS به ایمیل info@aliforouzesh.com ارسال نمایید تا لینک دانلود برای شما ایمیل شود.

بالا