کتاب ها

نسخه الکترونیکی کتاب استاندارد پورتفولیو ویرایش چهارم

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (3 Votes)

نسخه چهارم استاندارد مدیریت پورتفولیو یا همون the standard for Portfolio management – fourth edition  در تاریخ 30 سپتامبر 2017 انتشار یافت.این استاندارد، جزء اصلی منابع آزمون PfMP ، دوره های آمادگی آزمون PfMP و  دوره های مدیریت پوتفولیو ( سبد پروژه ها و طرح ها) می باشد انجمن مدیریت پروژه آمریکا، به عنوان مشهورترین و با سابقه ترین موسسه در حوزه مدیریت پروژه سازمانی هر چهار سال یکبار، استانداردهای خود را با کمک مدیران حرفه ای در سراسر جهان بروز رسانی می نماید.هدف ار این کار، همراستایی با تغییرات تکنولوژی، محیطی و ساخت یافته در این حوزه می باشد.برای دانلود کتاب شما می توانید، یک ایمیل خالی با عنوان PfM4 به آدرس Info@aliforouzesh.com تا لینک دانلود برای شما ارسال شود.آدرس کانال ما برای دریافت مطالب بیشتر https://telegram.me/ofoqpm

نسخه الکترونیکی الحاقیه ساخت ویرایش 2016 برای راهنمای PMBOK

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.10 (5 Votes)

نسخه الکترونیکی کتاب الحاقیه ساخت ویرایش 2016 راهنمای برای راهنمای PMBOK  به عنوان مشهورترین مرجع در حوزه ساخت در سراسر جهان می باشد.این الحاقیه توسط انجمن مدیریت پروژه آمریکا در سال 2016 بروز رسانی و منتشر می گردد.در حال حاضر چهارم آن در دسترس می باشد. 

شما می توانید جهت دریافت این کتاب، یک ایمیل خالی با عنوان Construction به ایمیل info@aliforouzesh.com ارسال نمایید تا لینک دانلود برای شما ایمیل شود.

نسخه الکترونیکی کتاب استاندارد طرح ویرایش چهارم

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.33 (3 Votes)

سخه چهارم استاندارد مدیریت طرح یا همون the standard for program management – fourth edition  در تاریخ 30 سپتامبر 2017 انتشار یافت.این استاندارد، جزء اصلی منابع آزمون PgMP ، دوره های آمادگی آزمون PgMP و  دوره های مدیریت طرح و برنامه می باشد انجمن مدیریت پروژه آمریکا، به عنوان مشهورترین و با سابقه ترین موسسه در حوزه مدیریت پروژه سازمانی هر چهار سال یکبار، استانداردهای خود را با کمک مدیران حرفه ای در سراسر جهان بروز رسانی می نماید.هدف ار این کار، همراستایی با تغییرات تکنولوژی، محیطی و ساخت یافته در این حوزه می باشد.برای دانلود کتاب شما می توانید، یک ایمیل خالی با عنوان SPM4 به آدرس Info@aliforouzesh.com تا لینک دانلود برای شما ارسال شود.آدرس کانال ما برای دریافت مطالب بیشتر https://telegram.me/ofoqpm

سرفصل های محتوای آزمون (PMP Exam Content Outline)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.93 (7 Votes)

آزمون PMPسرفصل های محتوای  (PMP Exam Content Outline)، در واقع پس از کتاب PMBOK 5th، منبع دوم آزمون PMP است که تقریبا 20 درصد از سوالات آزمون PMP از این منبع آورده می شود .این مستند حاوی دامنه ها، مهارتها، وظایف و دانش مدیریت پروژه می باشد که مدیر پروژه حرفه ای می بایست آنها را بداند.

جهت دریافت این کتاب،یک ایمیل خالی با عنوان PMP-ECO به آدرس info[@]aliforouzesh.com ارسال نمایید تا لینک دانلود برای شما ایمیل شود.

همچنین:

ویدئوکست تغييرات جديد آزمون PMP در ژانویه 2016

 

 

 

نسخه الکترونیکی کتاب استاندارد PMBOK ویرایش ششم

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.07 (14 Votes)

نسخه ششم استاندارد PMBOK 6th یا همون PMBOK 2017 راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه ( پمباک ، پی ام باک ، پیمباک ) که آن را استاندارد مدیریت پروژه نیز می نماید در تاریخ 6 سپتامبر 2017 انتشار یافت.این استاندارد، جزء اصلی منابع آزمون PMP ، دوره های آمادگی آزمون PMP و  دوره های مدیریت پروژه می باشد انجمن مدیریت پروژه آمریکا، به عنوان مشهورترین و با سابقه ترین موسسه در حوزه مدیریت پروژه سازمانی هر چهار سال یکبار، استانداردهای خود را با کمک مدیران حرفه ای در سراسر جهان بروز رسانی می نماید.هدف ار این کار، همراستایی با تغییرات تکنولوژی، محیطی و ساخت یافته در این حوزه می باشد.برای دانلود کتاب شما می توانید، یک ایمیل خالی با

نرم افزار شبیه ساز آزمون PMP نسخه 8.2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.25 (4 Votes)

آزمون PMP نرم افزار آمادگی آزمون PMP ریتا ویرایش 8.2  بر اساس ویرایش پنجم پمباک می باشد و منقضی شده است .لذاجهت تهیه ویرایش نهم این نسخه که بر اساس پمباک شش می باشد با  موسسه مدیریت پروژه افق به شماره 44151557 تماس بگیرید

 

نسخه الکترونیکی کتاب مدیریت پورتفولیو

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.38 (4 Votes)

کتاب مدیریت پورتفولیو به عنوان یکی از مراجع مدیریت پورتفولیو پروژه در سراسر جهان می باشد.این کتاب توسط OGC در سال 2011 بروز رسانی و منتشر گردید.

شما می توانید جهت دریافت این کتاب، یک ایمیل خالی با عنوان MOP به ایمیل info@aliforouzesh.com ارسال نمایید تا لینک دانلود برای شما ایمیل شود.آدرس کانال ما برای دریافت مطالب بیشتر https://telegram.me/ofoqpm

نسخه الکترونیکی کتاب فرم های مدیریت پروژه ویرایش دوم

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.60 (5 Votes)

آمادگی و مدرک PMPنسخه جدید کتاب فرم های یک مدیر پروژه (چاپ 2013 میلادی) یا همان فرمهای مدیریت پروژه ویرایش دوم، که در برگیرنده مجموعه کاملی از فرم ها و قالب های مدیریت پروژه بر اساس استاندارد پنجم PMBOK Guide (نسخه 2012) می باشد که جهت آمادگی آزمون PMP  می تواند منبع خوب و مناسبی باشد.شما می توانید جهت دریافت این کتاب، یک ایمیل خالی با عنوان BOF به ایمیل info[@]aliforouzesh.com ارسال نمایید تا لینک دانلود برای شما ایمیل شود.آدرس کانال ما برای دریافت مطالب بیشتر https://telegram.me/ofoqpm

نسخه الکترونیکی الحاقیه نرم افزار برای راهنمای PMBOK

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.88 (4 Votes)

نسخه الکترونیکی کتاب الحاقیه نرم افزار برای راهنمای برای راهنمای PMBOK  به عنوان مشهورترین مرجع در حوزه تولید نرم افزار در سراسر جهان می باشد.این الحاقیه توسط انجمن مدیریت پروژه آمریکا در سال 2013 بروز رسانی و منتشر می گردد.در حال حاضر نسخه اولین آن در دسترس می باشد. 

شما می توانید جهت دریافت این کتاب، یک ایمیل خالی با عنوان Software به ایمیل info@aliforouzesh.com ارسال نمایید تا لینک دانلود برای شما ایمیل شود.

راهنمای عملی استاندارد مدیریت ارزش کسب شده

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

راهنمای عملی استاندارد مدیریت ارزش کسب شدهراهنمای عملی استاندارد مدیریت ارزش کسب شده (Practice Standard for Earned Value Management) به عنوان مشهورترین مرجع در حوزه مدیریت ارزش کسب شده پروژه در سراسر جهان می باشد. این استاندارد توسط انجمن مدیریت پروژه آمریکا هر چهار سال یکبار بروز رسانی و منتشر می گردد.در حال حاضر دوم آن در دسترس می باشد. 

شما می توانید جهت دریافت این کتاب، یک ایمیل خالی با عنوان EVM به ایمیل info[@]aliforouzesh.com ارسال نمایید تا لینک دانلود برای شما ایمیل شود.

بالا