پادکست ها

در این پادکست، علی فروزش درباره مدیر پروژه و ویژگیهای آن  صحبت می نماید.این ویژگیهای شامل دانش مدیر پروژه در حوزه تخصصی و حوزه مدیریت پروژه، به همراه توانمندی او در اجرا  می باشد. 

 

 

در این پادکست، علی فروزش درباره تعریف طرح و برنامه و ویژگیهای آن صحبت می نماید.این ویژگیهای شامل علل ارتباط پروژه ها با یکدیگر و همچنین علل لزوم داشتن طرح بجای پروژه می باشد. 

 

 

در این پادکست، علی فروزش درباره تعریف چرخه حیات پروژه و چرخه حیات محصول صحبت می نماید.در این پادکست شما با تفاوت بین چرخه حیات پروژه و محصول محصوب آشنا می شوید.

 

 

 

در این پادکست، علی فروزش درباره توصیه های روز آزمون  PgMP روز آزمون PMP صحبت می نماید.این توصیه ها شامل، نکات روز قبل از آزمون و روز آزمون می باشد. در صورتی که در حال آمادگی برای آمادگی آزمون PMP هستید، این پادکست و فایل صورتی را از دست ندهید. 

 

 

 

بالا