پادکست ها

در این پادکست، علی فروزش درباره دفتر مدیریت پروژه (PMO)  صحبت می نماید.در این پادکست نقش  و مسئولیتهای کلیدی دفتر مدیریت پروژه (PMO) در پروژه  بیان می گردد.

 

 

 

در این پادکست، علی فروزش درباره تعریف منشور پروژه و لزوم آن در پروژه صبحت می نماید .در این پادکست همچنین با عناوین درون مستند منشور پروژه آشنا خواهید شد.

 

 

در این پادکست، علی فروزش درباره حامی پروژه (Project Sponsor) صحبت می نماید.در این پادکست نقش  و مسئولیتهای کلیدی اسپانسر در پروژه  مشخص می گردد.

 

 

 

پادکست : تعریف پروژه

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.75 (2 Votes)

در این پادکست، علی فروزش درباره تعریف پروژه و ویژگیهای پروژه صحبت می نماید.این ویژگیهای شامل غیر قابل تکرار بودن، خروجی یکتا، قابل انجام توسط منابع، محدودیت زمان و غیره می باشد. 

 

 

بالا