به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

دوره آمادگی آزمون PMP فروردین 1395

دوره آمادگی آزمون PMP فروردین 1395
دوره آمادگی آزمون PMP فروردین 1395
Detail Download
دوره آمادگی آزمون PMP فروردین 1395
دوره آمادگی آزمون PMP فروردین 1395
Detail Download
دوره آمادگی آزمون PMP فروردین 1395
دوره آمادگی آزمون PMP فروردین 1395
Detail Download
دوره آمادگی آزمون PMP فروردین 1395
دوره آمادگی آزمون PMP فروردین 1395
Detail Download
 
 
بالا