به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

دوره آمادگی آزمون PMP -اسفند 1394

دوره آمادگی آزمون PMP -اسفند 1394
دوره آمادگی آزمون PMP -اسفند 1394
Detail Download
دوره آمادگی آزمون PMP -اسفند 1394
دوره آمادگی آزمون PMP -اسفند 1394
Detail Download
دوره آمادگی آزمون PMP -اسفند 1394
دوره آمادگی آزمون PMP -اسفند 1394
Detail Download
دوره آمادگی آزمون PMP -اسفند 1394
دوره آمادگی آزمون PMP -اسفند 1394
Detail Download
 
 
بالا