به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

دوره آمادگی آزمون PMP -همراه اول مرداد و شهریور 1394

دوره آمادگی آزمون PMP - شهریور 1394 شرکت نقش اول کیفیت
دوره آمادگی آزمون PMP - شهریور 1394 شرکت نقش اول کیفیت
Detail Download
دوره آمادگی آزمون PMP - شهریور 1394 شرکت نقش اول کیفیت
دوره آمادگی آزمون PMP - شهریور 1394 شرکت نقش اول کیفیت
Detail Download
دوره آمادگی آزمون PMP - شهریور 1394 شرکت نقش اول کیفیت
دوره آمادگی آزمون PMP - شهریور 1394 شرکت نقش اول کیفیت
Detail Download
 
 
بالا