به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

برگزاری اولین و تنها دوره کارگاه مدیریت پروژه چابک ( آمادگی آزمون PMI-ACP ) برای 12 نفر از مدیران پروژه شرکت ایرانسل در هفته اول و دوم مرداد ماه 1394

 

دوره آمادگی آزمون PMI-ACP شرکت ایرانسل مرداد 1394
دوره آمادگی آزمون PMI-ACP شرکت ایرانسل مرداد 1394
Detail Download
دوره آمادگی آزمون PMI-ACP شرکت ایرانسل مرداد 1394
دوره آمادگی آزمون PMI-ACP شرکت ایرانسل مرداد 1394
Detail Download
دوره آمادگی آزمون PMI-ACP شرکت ایرانسل مرداد 1394
دوره آمادگی آزمون PMI-ACP شرکت ایرانسل مرداد 1394
Detail Download
دوره آمادگی آزمون PMI-ACP شرکت ایرانسل مرداد 1394
دوره آمادگی آزمون PMI-ACP شرکت ایرانسل مرداد 1394
Detail Download
 
 
بالا