به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

برگزاری دوره عمومی آمادگی آزمون PMP در موسسه فصل در هفته اول و دوم مرداد ماه 1394

برگزاری دوره عمومی آمادگی آزمون PMP در موسسه فصل در هفته اول و دوم مرداد ماه 1394
برگزاری دوره عمومی آمادگی آزمون PMP در موسسه فصل در هفته اول و دوم مرداد ماه 1394
Detail Download
2
2
Detail Download
3
3
Detail Download
4
4
Detail Download
 
 
بالا