به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

برگزاری کارگاه مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 5th، برای بیش از 30 نفر از مدیران اجرایی صنعت ساختمان

برگزاری کارگاه مدیریت پروژه - اسفند 1393
برگزاری کارگاه مدیریت پروژه - اسفند 1393
Detail Download
برگزاری کارگاه مدیریت پروژه - اسفند 1393
برگزاری کارگاه مدیریت پروژه - اسفند 1393
Detail Download
برگزاری کارگاه مدیریت پروژه - اسفند 1393
برگزاری کارگاه مدیریت پروژه - اسفند 1393
Detail Download
برگزاری کارگاه مدیریت پروژه - اسفند 1393
برگزاری کارگاه مدیریت پروژه - اسفند 1393
Detail Download
 
 
بالا