به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

برگزاری دوره عمومی آمادگی آزمون PMP در موسسه فصل در هفته سوم و چهارم خرداد ماه 1394

 

دوره آمادگی آزمون PMP خرداد ماه 1394
دوره آمادگی آزمون PMP خرداد ماه 1394
Detail Download
دوره آمادگی آزمون PMP خرداد ماه 1394
دوره آمادگی آزمون PMP خرداد ماه 1394
Detail Download
دوره آمادگی آزمون PMP خرداد ماه 1394
دوره آمادگی آزمون PMP خرداد ماه 1394
Detail Download
دوره آمادگی آزمون PMP خرداد ماه 1394
دوره آمادگی آزمون PMP خرداد ماه 1394
Detail Download
 
 
بالا