به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

برگزاری دوره آماده آزمون PMP برای مدیران اجرایی شرکت ملی نفت ایران

دوره آمادگی آزمون PMP برای شرکت نفت بهمن ماه 1393
دوره آمادگی آزمون PMP برای شرکت نفت بهمن ماه 1393
Detail Download
دوره آمادگی آزمون PMP برای شرکت نفت بهمن ماه 1393
دوره آمادگی آزمون PMP برای شرکت نفت بهمن ماه 1393
Detail Download
دوره آمادگی آزمون PMP برای شرکت نفت بهمن ماه 1393
دوره آمادگی آزمون PMP برای شرکت نفت بهمن ماه 1393
Detail Download
دوره آمادگی آزمون PMP برای شرکت نفت بهمن ماه 1393
دوره آمادگی آزمون PMP برای شرکت نفت بهمن ماه 1393
Detail Download
 
 
بالا