به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

برگزاری سومین دوره آمادگی آزمون PMP برای مدیران و کارشناسان ارشد شرکت همراه اول در قالب 2 گروه (گروه A و گروه B) در مرداد و شهریور ماه 1393 برگزار گردد.

آمادگی آزمون PMP در شرکت همراه اول-مرداد و شهریور 1393
آمادگی آزمون PMP در شرکت همراه اول-مرداد و شهریور 1393
Detail Download
 
 
بالا