به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

با توجه به رضایتمندی 100 درصدی شرکت ایرانسل از برگزاری دوره مدیریت پروژه و دوره آمادگی آزمون PMP در سال 1391، این شرکت درخواستی مجدد برای برگزاری کارگاه آموزشی PMBOK 2012 برای 35 نفر از مدیران پروژه خود نمود.این دوره در دو گروه (گروه اول به زبان فارسی و گروه دوم به زبان انگلیسی تدریس می شود ) برگزار می گردد .تصاویر ذیل مربوط به گروه اول می باشد که به زبان فارسی دوره برگزار گردیده شد.

دوره آموزش PMBOK برای شرکت ایرانسل - آذر 1392
دوره آموزش PMBOK برای شرکت ایرانسل - آذر 1392
Detail Download
دوره آموزش PMBOK برای شرکت ایرانسل - آذر 1392
دوره آموزش PMBOK برای شرکت ایرانسل - آذر 1392
Detail Download
دوره آموزش PMBOK برای شرکت ایرانسل - آذر 1392
دوره آموزش PMBOK برای شرکت ایرانسل - آذر 1392
Detail Download
دوره آموزش PMBOK برای شرکت ایرانسل - آذر 1392
دوره آموزش PMBOK برای شرکت ایرانسل - آذر 1392
Detail Download
 
 
بالا