به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

برگزاری سومین دوره کارگاه مدیریت پروژه بر اساس استاندارد نسخه پنجم PMBOK در مرداد ماه 1393 برای 16 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد شرکت همراه اول .

کارگاه مدیریت پروژه در شرکت همراه اول - مرداد 1393
کارگاه مدیریت پروژه در شرکت همراه اول - مرداد 1393
Detail Download
کارگاه مدیریت پروژه در شرکت همراه اول - مرداد 1393
کارگاه مدیریت پروژه در شرکت همراه اول - مرداد 1393
Detail Download
کارگاه مدیریت پروژه در شرکت همراه اول - مرداد 1393
کارگاه مدیریت پروژه در شرکت همراه اول - مرداد 1393
Detail Download
 
 
بالا