به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

برای اولین بار در ایران دوره مدیریت طرح و برنامه برای مدیران طرح و برنامه شرکتهای پروژه محور کشور، برگزار گردید.

برگزاری دوره مدیریت طرح و آمادگی آزمون PgMP
برگزاری دوره مدیریت طرح و آمادگی آزمون PgMP
Detail Download
برگزاری دوره مدیریت طرح و آمادگی آزمون PgMP
برگزاری دوره مدیریت طرح و آمادگی آزمون PgMP
Detail Download
برگزاری دوره مدیریت طرح و آمادگی آزمون PgMP
برگزاری دوره مدیریت طرح و آمادگی آزمون PgMP
Detail Download
برگزاری دوره مدیریت طرح و آمادگی آزمون PgMP
برگزاری دوره مدیریت طرح و آمادگی آزمون PgMP
Detail Download
 
 
بالا