به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

برگزاری دوره آمادگی آزمون PMP برای مدیران و کارشناسان ارشد دفتر مدیریت پروژه شرکت رایتل (اپراتور سوم ).بنا به درخواست شرکت رایتل، تصاویر دوره بطور کامل انتشار نیافته است.

دوره آمادگی آزمون PMP در شرکت رایتل- خرداد 1393
دوره آمادگی آزمون PMP در شرکت رایتل- خرداد 1393
Detail Download
دوره آمادگی آزمون PMP در شرکت رایتل- خرداد 1393
دوره آمادگی آزمون PMP در شرکت رایتل- خرداد 1393
Detail Download
دوره آمادگی آزمون PMP در شرکت رایتل- خرداد 1393
دوره آمادگی آزمون PMP در شرکت رایتل- خرداد 1393
Detail Download
دوره آمادگی آزمون PMP در شرکت رایتل- خرداد 1393
دوره آمادگی آزمون PMP در شرکت رایتل- خرداد 1393
Detail Download
 
 
بالا