به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

برگزاری دوره آمادگی آزمون پی ام پی بر اساس استاندارد مدیریت پروژه (PMBOK 2012) ویرایش پنجم در محل شرکت بزیکس (مدیریت دفتر پروژه شرکت همراه اول) برگزار گردید.

دوره آمادگی آزمون PMP در شرکت بیزکس
دوره آمادگی آزمون PMP در شرکت بیزکس
Detail Download
دوره آمادگی آزمون PMP در شرکت بیزکس
دوره آمادگی آزمون PMP در شرکت بیزکس
Detail Download
دوره آمادگی آزمون PMP در شرکت بیزکس
دوره آمادگی آزمون PMP در شرکت بیزکس
Detail Download
دوره آمادگی آزمون PMP در شرکت بیزکس
دوره آمادگی آزمون PMP در شرکت بیزکس
Detail Download
 
 
بالا