به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

برگزاری دوره PMBOK بر اساس استاندارد مدیریت پروژه (PMBOK 2012) ویرایش پنجم در محل موسسه فصل .

دوره PMBOK - آبان 1392
دوره PMBOK - آبان 1392
Detail Download
دوره PMBOK - آبان 1392
دوره PMBOK - آبان 1392
Detail Download
دوره PMBOK - آبان 1392
دوره PMBOK - آبان 1392
Detail Download
دوره PMBOK - آبان 1392
دوره PMBOK - آبان 1392
Detail Download
 
 
بالا