به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

با توجه به برگزاری موفقیت آمیز دوره مدیریت پروژه و آمادگی آزمون پی ام پی در شهریور ماه سال 1391 و رضایتمندی شرکت کنندگان و آن شرکت محترم، درخواست مجددی از آن سازمان برای کارگاه مدیریت پروژه بر اساس استاندارد پم باک 2012 در شرکت همراه اول (اپراتور اول ) ارسال گردید. این دوره در قالب کارگاه مدیریت پروژه در مدت 5 روز (40 ساعت) برای مدیران و کارشناسان ارشد آن سازمان بصورت کاملا کاربردی همراه با مثالهای عملی برگزار شد

کارگاه مدیریت پروژه در شرکت همراه اول - شهریور ماه 1392
کارگاه مدیریت پروژه در شرکت همراه اول - شهریور ماه 1392
Detail Download
کارگاه مدیریت پروژه در شرکت همراه اول - شهریور ماه 1392
کارگاه مدیریت پروژه در شرکت همراه اول - شهریور ماه 1392
Detail Download
کارگاه مدیریت پروژه در شرکت همراه اول - شهریور ماه 1392
کارگاه مدیریت پروژه در شرکت همراه اول - شهریور ماه 1392
Detail Download
کارگاه مدیریت پروژه در شرکت همراه اول - شهریور ماه 1392
کارگاه مدیریت پروژه در شرکت همراه اول - شهریور ماه 1392
Detail Download
 
 
بالا