به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

برگزاری کارگاه مدیریت پروژه بر اساس استاندارد پم باک 2012 در موسسه فصل برگزار گردید. این دوره بصورت کاملا کاربردی همراه با مثالهای عملی برگزار شد تا دانشجویان عزیز هر چه بهتر مباحث مدیریت پروژه را درک و بتوانند آن را بکارگیرند.

کارگاه مدیریت پروژه - تیرماه 1392
کارگاه مدیریت پروژه - تیرماه 1392
Detail Download
کارگاه مدیریت پروژه - تیرماه 1392
کارگاه مدیریت پروژه - تیرماه 1392
Detail Download
کارگاه مدیریت پروژه - تیرماه 1392
کارگاه مدیریت پروژه - تیرماه 1392
Detail Download
کارگاه مدیریت پروژه - تیرماه 1392
کارگاه مدیریت پروژه - تیرماه 1392
Detail Download
 
 
بالا