به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

برگزاری آخرین دوره کارگاه عملی مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK 2008 در موسسه توسعه و آموزش فصل تنها نماینده رسمی انجمن مدیریت پروژه آمریکا در ایران.در این دوره کلیه مباحث استاندارد در قالب کارگاه عملی و بصورت کار گروهی صورت گرفت و با تعریف پروژه و پیاده سازی آن بر اساس استاندارد PMBOK سعی شد تا کلیه مباحث کاملا درک شود.

برگزاری کارگاه مدیریت پروژه - خرداد 1392
برگزاری کارگاه مدیریت پروژه - خرداد 1392
Detail Download
برگزاری کارگاه مدیریت پروژه - خرداد 1392
برگزاری کارگاه مدیریت پروژه - خرداد 1392
Detail Download
برگزاری کارگاه مدیریت پروژه - خرداد 1392
برگزاری کارگاه مدیریت پروژه - خرداد 1392
Detail Download
برگزاری کارگاه مدیریت پروژه - خرداد 1392
برگزاری کارگاه مدیریت پروژه - خرداد 1392
Detail Download
 
 
بالا