به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

دوره مبانی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK موسسه مدیریت پروژه آمریکا در محل موسسه آموزش و مشاوره فصل (تنها نماینده رسمی انجمن مدیریت پروژه آمریکا در ایران) در فروردین ماه سال 1392برگزار گردید . این دوره در 16ساعت بصورت کاملا کارگاهی با مثالهای عملی برگزار گردید که با استقبال شرکت کنندگان همراه شد .

 

دوره مبانی مدیریت پروژه - اردیبهشت 1392
دوره مبانی مدیریت پروژه - اردیبهشت 1392
Detail Download
دوره مبانی مدیریت پروژه - اردیبهشت 1392
دوره مبانی مدیریت پروژه - اردیبهشت 1392
Detail Download
دوره مبانی مدیریت پروژه - اردیبهشت 1392
دوره مبانی مدیریت پروژه - اردیبهشت 1392
Detail Download
دوره مبانی مدیریت پروژه - تیرماه 1392
دوره مبانی مدیریت پروژه - تیرماه 1392
Detail Download
دوره مبانی مدیریت پروژه - تیرماه 1392
دوره مبانی مدیریت پروژه - تیرماه 1392
Detail Download
دوره مبانی مدیریت پروژه - تیرماه 1392
دوره مبانی مدیریت پروژه - تیرماه 1392
Detail Download
دوره مبانی مدیریت پروژه - تیرماه 1392
دوره مبانی مدیریت پروژه - تیرماه 1392
Detail Download
 
 
بالا