به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

اردوی آمادگی آزمون مدیریت پروژه حرفه ای در اردیبهشت ماه سال 1392 در موسسه آموزشی افق تنها نمایندگی رسمی انجمن مدیریت پروژه آمریکا برگزار گردید

برگزاری دوره آمادگی آزمون PMP-اردیبهشت ماه 1392
برگزاری دوره آمادگی آزمون PMP-اردیبهشت ماه 1392
Detail Download
برگزاری دوره آمادگی آزمون PMP-اردیبهشت ماه 1392
برگزاری دوره آمادگی آزمون PMP-اردیبهشت ماه 1392
Detail Download
برگزاری دوره آمادگی آزمون PMP-اردیبهشت ماه 1392
برگزاری دوره آمادگی آزمون PMP-اردیبهشت ماه 1392
Detail Download
برگزاری دوره آمادگی آزمون PMP-اردیبهشت ماه 1392
برگزاری دوره آمادگی آزمون PMP-اردیبهشت ماه 1392
Detail Download
 
 
بالا