به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

کارگاه مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK موسسه مدیریت پروژه آمریکا در محل موسسه آموزش و مشاوره فصل (تنها نماینده رسمی انجمن مدیریت پروژه آمریکا در ایران) در فروردین ماه سال 1392برگزار گردید . این دوره در 40 ساعت بصورت کاملا کارگاهی با مثالهای عملی برگزار گردید که با استقبال شرکت کنندگان همراه شد .

 

کارگاه مدیریت پروژه - فروردین 1392
کارگاه مدیریت پروژه - فروردین 1392
Detail Download
کارگاه مدیریت پروژه - فروردین 1392
کارگاه مدیریت پروژه - فروردین 1392
Detail Download
کارگاه مدیریت پروژه - فروردین 1392
کارگاه مدیریت پروژه - فروردین 1392
Detail Download
کارگاه مدیریت پروژه - فروردین 1392
کارگاه مدیریت پروژه - فروردین 1392
Detail Download
 
 
بالا