به اطلاع می رساند که از تاریخ 15 مهر 96 تصاویر دوره های برگزار شده در وب سایت مدیریت پروژه افق قابل دسترس می باشد.

RSS

این دوره برای دومین بار در ایران در محل موسسه آموزش و مشاوره فصل (تنها نماینده رسمی انجمن مدیریت پروژه آمریکا در ایران) در فروردین ماه سال 1392 برگزار گردید . این دوره در 16 ساعت بصورت کاملا کارگاهی با مثالهای عملی برگزار گردید که با استقبال شرکت کنندگان همراه شد .

برگزاری دوره دوم ISO21500- فروردین 1392
برگزاری دوره دوم ISO21500- فروردین 1392
Detail Download
برگزاری دوره دوم ISO21500- فروردین 1392
برگزاری دوره دوم ISO21500- فروردین 1392
Detail Download
برگزاری دوره دوم ISO21500- فروردین 1392
برگزاری دوره دوم ISO21500- فروردین 1392
Detail Download
برگزاری دوره دوم ISO21500- فروردین 1392
برگزاری دوره دوم ISO21500- فروردین 1392
Detail Download
 
 
بالا